Deze handleiding gaat in op het doel van de personeelsbeoordeling en geeft tips voor het gebruik van dit personeelsinstrument.

In een beoordeling legt de manager, in zijn/haar rol als beoordelaar, een beargumenteerd oordeel vast over het functioneren van de medewerker. Anders dan bij het functioneringsgesprek, staat in de beoordeling het oordeel van de manager over het functioneren van de medewerker centraal. De beoordeling is een formeel instrument, op grond waarvan rechtspositionele besluiten genomen kunnen worden. De setting van het beoordelingsgesprek is daarom formeler dan bij het functioneringsgesprek.

De beoordeling bestaat uit een oordeel over de wijze van uitvoeren van de functieonderdelen. Daarom zijn de functiebeschrijving, functietypering en/of functieprofiel altijd onderdeel van de beoordeling. Daarnaast bestaat de beoordeling uit een oordeel over kennis, vaardigheden en gedrag van de medewerker (competenties).

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.