Ondernemingsraad, jaarverslag maken

In praktisch alle OR-reglementen staat dat de OR verantwoording aflegt aan de achterban, meestal in de vorm van een OR-jaarverslag. Dat kan heel beknopt, of juist uitgebreider – met als doel de achterban beter te betrekken bij het werk van de ondernemingsraad.

Het opstellen van het OR-jaarverslag is meestal de taak van de (ambtelijk) secretaris. Deze kan een opzet maken en dat in de OR bespreken, maar het is aan te bevelen om meer mensen bij het opstellen te betrekken. Dat kan bijvoorbeeld door een redactiecommissie in te stellen. Daardoor worden de kennis en ideeën van meer mensen benut, waardoor het eindresultaat beter kan worden.

Inhoud van het OR-jaarverslag
De WOR bepaalt dat de OR verantwoording moet afleggen over de onderwerpen in de OR- en overlegvergadering zijn behandeld. Dat kan chronologisch, maar een betere optie is om de meest belangrijke thema’s op te nemen en hier wat uitgebreider over te berichten. Vaak staat ook de samenstelling van de OR in het jaarverslag en de leden van commissies.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.