Wat verstaat de wet onder persoonsgegevens?

De privacywetgeving gaat uit van het ‘verwerken van persoonsgegevens’. Dat is een ruim begrip en het betreft alle handelingen die een organisatie uitvoert met persoonsgegevens. Dat gaat dus over verzamelen en vastleggen, maar ook over het vernietigen. Maar wat zijn nou eigenlijk persoonsgegevens precies?

Organisaties die persoonsgegevens bewerken moeten voldoen aan de AVG. Er zijn eigenlijk geen organisaties waarvoor dat niet geldt, want de verwerking van persoonsgegevens is een zeer ruim begrip.

Bijna iedere organisatie verwerkt persoonsgegevens
U verwerkt volgens de wetgever in ieder geval persoonsgegevens, in de volgende gevallen: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

Als u personeel heeft, geldt de wet dus zeker voor u. Want als werkgever registreert u personeelsgegevens en houdt u een personeelsdossier bij. Dan bent u verwerker van persoonsgegevens en is de werknemer belanghebbende bij de verwerking ervan.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.