Hybride werken, checklist wensen inventariseren

Bij het invoeren van hybride werken is het belangrijk om onder medewerkers te inventariseren welke persoonlijke voorkeuren zij hebben voor huidige en toekomstige werkpatronen. Dat kan met deze checklist.

Het is belangrijk om bij medewerkers te inventariseren welke persoonlijke voorkeuren zij hebben voor huidige en toekomstige werkpatronen. Maak het team duidelijk dat niet altijd aan persoonlijke voorkeuren kan worden voldaan, maar dat voorkeuren van werknemers en werkgever in evenwicht moeten worden gebracht. Daarbij kunnen aan de orde komen:

  • Volgens welke werkpatronen zouden medewerkers willen werken
  • Of medewerkers thuis een geschikte werkplek hebben die voldoet aan de eisen van de arbowet en of ze daar ook kunnen voldoen aan vereisten van( IT-)beveiliging, beleidseisen en privacywetgeving
  • Of werknemers over de benodigde apparatuur en veilige verbinding beschikken om hybride te kunnen werken.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.