Ondernemingsraad, machtigingsformulier OR-verkiezingen

Dit machtingsformulier kunt u verstrekken aan kiezers die zelf niet gaan stemmen, maar hun stem laten uitbrengen door een gemachtigde.

Kiezers die willen stemmen, zijn niet altijd in de gelegenheid om zelf hun stem uit te brengen. Zij kunnen vrij zijn, een zakelijke afspraak hebben of buiten de deur een cursus volgen.

De OR doet er daarom goed aan om de kiezers te laten weten dat het mogelijk is om een andere medewerker te machtigen om een stem uit te brengen voor de OR. Met dit machtigingsformulier kunenn medewerkers een ander hiervoor machtigen.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.