Ondernemingsraad, checklist behandelen adviesaanvraag

Nadat de bestuurder zijn plannen verwerkt in een adviesaanvraag bij de OR, moet de ondernemingsraad binnen redelijke termijn een advies geven. Deze checklist helpt bij het opstellen van het advies.

De adviesaanvraag moet de bestuurder altijd op schrift zetten, waarbij hij ook zijn overwegingen moet weergeven en moet ingaan op de gevolgen voor de financiën, de organisatie en het personeel. De WOR stelt echter geen bijzondere vormvereisten waaraan het advies van de OR moet voldoen. In principe zou het advies ook mondelinge gegeven mogen worden, in de overlegvergadering.

Maar het verdient in alle gevallen toch wel de aanbeveling om het advies op schrift te stellen, zodat voor de bestuurder en de achterban duidelijk is welk standpunt de OR inneemt. Ook bij een eventuele beroepsprocedure biedt een advies op schrift meer houvast.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.