Zo wijzigen de regels voor oproepcontracten vanaf 1 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 wijzigen de regels voor oproepcontracten. Met de Wet arbeidsmarkt in balans krijgen werknemers meer zekerheid. Zo komen er ruimere oproeptermijnen. Verder moeten werkgevers voortaan na een jaar een contract aanbieden met vaste uren. Hier vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen voor het werken met oproepkrachten.

Mensen met een oproepovereenkomst verdienen meer rechtsbescherming, vindt het kabinet. Nu weten velen met een nulurencontract of een min/maxcontract niet eens dat ze een oproepovereenkomst hebben, terwijl dat wel het geval is.

Heldere normen oproepcontract vanaf 2020
Vanaf 1 januari 2020 worden de regels voor oproepovereenkomsten duidelijker. Vanaf die datum is er sprake is van een oproepcontract:

  • Als de werknemer geen loon krijgt wanneer hij/zij niet werkt;
  • Als het aantal uren werk per maand of per jaar niet is vastgelegd;
  • Wanneer het loon ongelijkmatig over het tijdvak is verspreid, het loonbedrag verschilt per tijdvak en direct wordt uitbetaald (bijvoorbeeld de ene maand voor 20 uur per week en de maand erna meer loon voor 30 uur per week).

Bij het aangaan van een oproepovereenkomst is de werkgever vanaf 2020 verplicht om dit op de loonstrook te vermelden.

Wanneer is er geen oproepovereenkomst?
Als een bepaald aantal uren per jaar met de werknemer is afgesproken, en daarvoor gelijkmatig over het jaar wordt betaald, is er geen oproepcontact (dit heet een jaarurennorm).

Wanneer een vast aantal uren en gelijkmatig loon wordt afgesproken, maar er ook aanwezigheidsdiensten zijn (of beschikbaarheidsdiensten of consignatiediensten), is er geen oproepovereenkomst als de uren worden vergoed of gecompenseerd met vrije tijd.

Oproeptermijn wordt minimaal 4 dagen
De werkgever moet vanaf 1 januari 2020 de oproepkracht minstens 4 dagen van tevoren oproepen voor het werk. Doet de werkgever dat minder dan 4 dagen van tevoren, dan is de oproepkracht niet verplicht om te komen werken. In de cao kan overigens wel worden vastgelegd dat de oproeptermijn korter is (minimaal 1 dag).

De werkgever moet de oproep schriftelijk of elektronisch doen. Dat kan dus ook met een e-mail of een WhatsApp bericht. Maak dus vooraf goede afspraken met de werknemer over de vereiste bereikbaarheid.

Overigens wordt de opzegtermijn van een oproepcontract ook maar 4 dagen, zodat de oproepkracht sneller ander werk kan accepteren.

Let op: als u de werknemer correct oproept, maar binnen 4 dagen afzegt of de werktijden verandert, heeft de werknemer vanaf 1 januari 2020 recht op het volledige loon over de uren waarvoor was opgeroepen.

Contractaanbod voor vaste uren na één jaar
U mag een werknemer vanaf 1 januari 2020 hooguit één jaar met een oproepcontract laten werken. Na dat jaar mag u dus niet opnieuw een oproepcontract aanbieden, tenzij de oproepkracht dat wel graag wil. Maar de werkgever mag de oproepkracht daar niet toe dwingen.

Na een jaar als oproepkracht, moet de werkgever schriftelijk een arbeidsovereenkomst aanbieden met de gemiddeld gewerkte uren als oproepkracht. Dit mag een tijdelijk contract zijn, maar dan dus wel met een vast aantal uren per week, maand of jaar. Als u geen aanbod doet, heeft de oproepkracht recht op het loon over de uren die hij/zij zou hebben gehad als het aanbod wél was gedaan.

Recht op een contract met een vast aantal uren
Ook in de volgende situaties ontstaat recht op een contract met een vast aantal uren:

  • Als de werknemer op 1 januari 2020 langer dan een jaar als oproepkracht werkt. U bent dan verplicht om vóór 1 februari 2020 een contract aan te bieden;
  • Als u na een oproepcontract van een jaar, de werknemer binnen 6 maanden opnieuw in dienst neemt;
  • Als u wordt aangemerkt als ‘opvolgend werkgever’. Bijvoorbeeld als u binnen 6 maanden een uitzendkracht in dienst neemt die eerder al in dezelfde functie bij uw bedrijf werkte.

Bijzondere regels voor seizoensarbeid
Voor seizoensarbeid kunnen in de cao andere regels voor oproepen en opzeggen worden afgesproken. Ook is de werkgever niet verplicht om een arbeidsovereenkomst aan te bieden als de werknemer op 1 januari 2020 minstens een jaar in dienst is.

Dit geldt alleen voor functies die door klimatologische omstandigheden hooguit 9 maanden per jaar kunnen worden uitgeoefend en die in de cao zijn opgenomen. Dit mag ook alleen als de betreffende functie niet aansluitend langer door dezelfde werknemer kan worden gedaan.

Actuele HR-modellen: compleet, duidelijk en direct klaar voor gebruik

HR-beleidsplan: 10 bouwstenen voor strategisch HRM beleid 

Opleidingsplan: vul de Checklist in en maak zelf uw Opleidingsbeleid 

Hybride werken: gebruik deze leidraad om het goed te organiseren 

Ziekteverzuim aanpakken: slim verzuimbeleid zorgt voor lagere kosten 

Alle Modellen, Tools en Downloads voor HR-professionals vindt u hier

Doorsturen:

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?