Onwettig per 1 augustus, maar 30% heeft nog verbod nevenwerkzaamheden in contract

Hoewel dat vanaf 1 augustus 2022 verboden is, staat bij één op de drie werkenden nog een verbod op nevenwerkzaamheden in de arbeidsovereenkomst. In veel arbeidsovereenkomsten staan ook nog afspraken over verplichte opleidingen die niet meer in lijn zijn met de nieuwe arbeidswetten. “Voor werkgevers en HR is er nog behoorlijk wat uitzoekwerk”.

Dat blijkt uit onderzoek van HR-dienstverlener Visma | Raet onder 1.250 werkenden, naar aanleiding van de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden per 1 augustus 2022.

Geen verbod op nevenwerkzaamheden meer in contract
Door de invoering van de Europese richtlijn, zijn in Nederland diverse arbeidswetten aangepast. Daarin is vastgelegd dat een verbod op nevenwerkzaamheden niet meer in het arbeidscontract mag staan. De werkgever kan nevenwerkzaamheden alleen nog maar verbieden als hij daarvoor beroep kan doen op specifieke rechtvaardigingsgronden. In dezelfde wet is ook nieuwe regelgeving opgenomen rondom het volgen van verplichte van opleidingen.

DOE HET ZELF: Nevenwerkzaamhedenbeding per 1 augustus 2022

Vanaf 1 augustus moet de werkgever ook door de wet of cao verplichte opleidingen, of opleidingen waarvoor een studieovereenkomst is, kosteloos aan haar werknemers aanbieden. Bovendien moet de werknemer gelegenheid hebben om de opleiding onder werktijd te volbrengen. Indien deze opleiding in eigen tijd plaatsvindt, is dit werktijd waarvoor de werknemer loon dient te ontvangen.

Terugbetalingsregeling opleidingen is onbekend
Voor welke opleidingen er een studieovereenkomst is, blijkt bij werknemers redelijk onbekend. Bij slechts 36 procent van de organisaties is dit vastgelegd. Er is überhaupt veel onwetendheid over de afspraken rondom het volgen van opleidingen: 28 procent weet namelijk niet of hun werkgever een terugbetalingsregeling hanteert als zij ontslag nemen (kort) na het volgen van een studie of cursus.

Hoewel de wet dus al op 1 augustus van kracht is, voldoen veel werkgevers hier momenteel nog niet aan. Zo zegt 35 procent van de werkenden dat wanneer een opleiding door de werkgever gestimuleerd wordt, zij niet de volledige studiebelasting vergoed krijgen. Nog eens 33 procent mag deze opleiding dan niet volledig onder werktijd volgen.

Nog behoorlijk wat uitzoekwerk voor HR
Joke van der Velpen, Manager Wet- en Regelgeving van Visma | Raet: “Bovenstaande onderzoeksresultaten laten zien dat er voor veel werkgevers nog behoorlijk wat uitzoekwerk is. Want ondanks dat de bestaande arbeidsovereenkomsten niet worden aangepast, moet men wel kijken of de arbeidsovereenkomsten voldoen aan de wetgeving van 1 augustus 2022.”

Volgens van Velpen moeten HR-afdelingen de komende periode hun studieovereenkomsten nalopen: “Welke studieovereenkomsten zijn er in de organisatie aanwezig? En welke opleidingen zijn vanuit de wet of cao verplicht voor medewerkers? Daarnaast mogen nevenwerkzaamheden niet meer verboden worden. Echter kunnen werkgevers wel nadenken over omstandigheden waarin zij op grond van een objectieve reden nevenactiviteiten beperken of verbieden. Denk hierbij aan gezondheid en veiligheid, bescherming van vertrouwelijke bedrijfsinformatie of integriteit van overheidsdiensten.”

DOE HET ZELF: Overeenkomst studiekosten per 1 augustus 2022

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?