Betaald ouderschapsverlof in 2022 gaat door, mogelijk hogere uitkering

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet Betaald ouderschapsverlof. Vanaf 2 augustus 2022 krijgen werknemers recht op een ouderschapsverlofuitkering van het UWV voor de duur van 9 weken. In de Senaat werd een motie aangenomen waardoor het doorbetalingspercentage naar 70% kan gaan, in plaats van de 50% die nu in het wetsvoorstel staat.

Het wetsvoorstel kreeg brede steun in de Eerste Kamer; alleen de SGP stemde tegen. Verder was er ook steun voor een motie van GroenLinks-senator Van Gurp. De motie roept de regering op om het doorbetalingspercentage bij verlof te verhogen van 50 procent naar 70 procent.

Steun voor lagere inkomens
In een stemverklaring benadrukten verschillende senatoren dat zij de motie steunen zodat ook mensen met een lager inkomen gebruik kunnen maken van de regeling. Zij kunnen in de praktijk niet rondkomen van een uitkering van 50% van hun loon, ook niet als een partner gewoon blijft werken.

De motie is gericht aan het huidige kabinet en de verhoging moet plaatsvinden vòòrdat de wet in werking treedt. Aangezien het huidige kabinet niet lang meer zal zitten, is het de verwachting dat bij de formatie van de nieuwe regering naar financiële dekking voor de hogere uitkering zal worden gezocht.

Uitkering ouderschapsverlof Wet arbeid en zorg
Vanaf 2 augustus 2022 krijgen werknemers door invoering van de Wet Betaald ouderschapsverlof recht op een ouderschapsverlofuitkering gedurende 9 weken bij opname van ouderschapsverlof tot een maximale uitkering van 2.453 euro bruto per maand (113 euro per dag). Hiermee voldoet het kabinet aan een Europese richtlijn die meer evenwicht tussen werk en privéleven bevordert en de gelijke behandeling van vrouwen en mannen verbetert. Voor invoering van de richtlijn zijn de Wet arbeid en zorg (Wazo), de Wet flexibel werken (Wfw) en enige andere wetten aangepast.

De Wazo bundelt al een aantal wettelijke verlofvormen, zoals het zwangerschaps- en bevallingsverlof, kraamverlof, aanvullend geboorteverlof, adoptie- en pleegzorgverlof, ouderschapsverlof en kort- en langdurend zorgverlof. Vaak bestaat er recht op (gedeeltelijke) loondoorbetaling of op een uitkering: zwangerschaps- en bevallingsuitkering, adoptie- en pleegzorguitkering en de geboorteverlofuitkering.

Hogere doorbetaling bevordert gebruik
Bij de behandeling van het wetsvoorstel gaf een groot deel van de Eerste kamer aan een hoger doorbetalingspercentage te wensen dan 50% van het loon van de ouder die het verlof opneemt. Senatoren van GroenLinks, D66, ChristenUnie, PvdA, PvdD, SGP, CDA en SP maakten zich zorgen dat 50% doorbetaling voor mensen met lagere inkomens te weinig zal zijn om voor het ouderschapsverlof te kiezen.

Zij bepleitten een percentage van 70 procent. Daarmee is de kans ook groter dat mannen zullen kiezen voor het betaald ouderschapsverlof. Vrouwen verdienen over het algemeen minder en werken minder dan mannen, dus het verlies van hun inkomen is dan makkelijker te ondervangen voor gezinnen.

Met 70% doorbetaling wordt doel bereikt
GroenLinks-senator Van Gurp diende daarom een motie in voor een hoger doorbetalingspercentage bij verlof. Volgens hem bevordert een doorbetalingspercentage van 70% het realiseren van de doelen van de wet. De motie kreeg steun van de fracties van CDA, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PvdD en ChristenUnie en werd dus aanvaard.

Actuele HR-modellen: compleet, duidelijk en direct klaar voor gebruik

HR-beleidsplan: 10 bouwstenen voor strategisch HRM beleid 

Opleidingsplan: vul de Checklist in en maak zelf uw Opleidingsbeleid 

Hybride werken: gebruik deze leidraad om het goed te organiseren 

Ziekteverzuim aanpakken: slim verzuimbeleid zorgt voor lagere kosten 

Alle Modellen, Tools en Downloads voor HR-professionals vindt u hier

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?