Steeds langer verzuim: meer werknemers vallen uit door hoge werkdruk

Het ziekteverzuimpercentage neemt enorm toe in ons land, omdat medewerkers vaker én langer door ziekte uitvallen. Het is vooral psychisch verzuim als gevolg van enorme werkdruk en een hoge emotionele belasting. Als het allemaal te veel wordt, kan dat tot een burn-out leiden. Dat is naar voor de werknemer en bijzonder kostbaar voor de werkgever, want gemiddeld is een werknemer dan wel driekwart jaar afwezig. Werkgevers onderkennen de problematiek, want zeven van de tien maakt zich zorgen over de mentale gezondheid van hun werknemers. Toch zouden zij meer kunnen doen aan preventie van verzuim.

Dit zijn bevindingen uit het trendrapport Ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid dat verzekeraar Nationale-Nederlanden heeft gepubliceerd.

Het verzuimpercentage bij bedrijven met meer dan 100 werknemers blijft het hoogst. In het eerste kwartaal van 2022 steeg het verzuimpercentage daar naar 7%. Dit is 1,6% hoger dan een jaar eerder. Het verzuim in de horeca en de zorgsector is het hardst gestegen. In beide sectoren steeg het verzuim met ruim 2,0%.

Oproep aan werkgevers om burn-outgolf te reduceren
De totale jaarlijkse kosten van ziekteverzuim in Nederland zijn nu hoger dan de 18 miljard euro. En nog steeds zijn psychische klachten, zoals overspannenheid of een burn-out, belangrijke oorzaken van langdurig verzuim. Nationale-Nederlanden verwacht dan ook dat het totale verzuimpercentage daardoor boven de 5% uitkomt in 2022.

Igno Schings van Nationale-Nederlanden zag het verzuimpercentage 20 jaar geleden ook boven de 5% stijgen. Door het invoeren van de Wet verbetering poortwachter in 2002, werden werkgevers verantwoordelijk voor de re-integratie van hun zieke werknemers. Dat leidde tot een forse daling van het ziekteverzuim. Schings: “Het laat zien dat aandacht voor werknemers zijn vruchten afwerpt. Nu, 20 jaar later, roepen wij werkgevers op om opnieuw meer aandacht aan de werknemer te besteden om ziekteverzuim te voorkomen en zo de dreigende burn-outgolf te reduceren.”

Hoge werkdruk zorgt voor mentale klachten
Werkgevers kampen met personeelstekorten, de helft maakt zich dan ook zorgen over de continuïteit van het bedrijf. Tegelijkertijd blijkt dat de helft van het langdurig verzuim komt door werkgerelateerde mentale klachten. Het tekort aan arbeidskrachten geeft vaak extra werkdruk bij de collega’s die nog wel aan het werk zijn. Zij melden zich daardoor eerder ziek. Daarmee heeft het tekort aan arbeidskrachten dus ook negatieve gevolgen voor het ziekteverzuim.

Ziekteverzuim oorzaken 2022.png

Om te voorkomen de werknemers die niet ziek zijn uit gaan vallen, moeten werkgevers meer inzetten op gezonde werknemers met preventiemaatregelen. Hier is nog veel winst te behalen, want uit onderzoek blijkt dat minder dan de helft van de werkgevers bekend is met de wettelijke preventiemaatregelen zoals een risico inventarisatie & evaluatie (RI&E), de preventiemedewerker, preventief medisch onderzoek (PMO) of periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO).

Zestigplussers verdwijnen zomaar in de WIA
Ook bij het UWV is de werkdruk hoog, onder andere door een schreeuwend tekort aan keuringsartsen. Om tijd en werk te besparen, is de vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers ingevoerd. Een goed idee om de werkdruk bij de verzekeringsartsen van UWV te verminderen maar geen oplossing om de WIA-instroom te beperken, is de ervaring van Nationale Nederlanden. Want ook mensen die nog wél kunnen werken stromen daardoor de WIA in.

Dat komt omdat het UWV geen WIA-keuring meer doet voor deze groep werknemers. Alle 60-plussers die 104 weken ziek zijn worden standaard 80 tot 100% arbeidsongeschikt en krijgen zo recht op 70% van het laatst verdiende inkomen. Alleen 60-plussers waarvan de bedrijfsarts heeft vastgesteld dat de werknemer geen mogelijkheden meer heeft om te werken, worden nog gekeurd. Dat gebeurt met een sociaal-medische beoordeling om vast te stellen of iemand volledig én duurzaam arbeidsongeschikt is. Als dat zo is, krijgt de werknemer IVA-uitkering van 75% van het oude loon. Ook als een werknemer zelf wél beoordeeld wil worden door een verzekeringsarts, kan dat nog.

DOELTREFFEND VERZUIMBELEID: Pak ziekteverzuim zelf zorgvuldig aan

Doorsturen:

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?