Na zeven jaar van stijging, daalt eindelijk het ziekteverzuimcijfer

Na zeven jaar van gestaag stijgend ziekteverzuim, is nu een duidelijke daling in het verzuim van werknemers merkbaar. Daardoor komt het ziekteverzuimcijfer uit op 5 procent in het tweede kwartaal van 2023. De daling is in bijna alle bedrijfstakken zichtbaar.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft nieuwe cijfers gepresenteerd over ziekteverzuim onder werknemers. Na zeven jaar van steeds oplopend ziekteverzuim, kunnen werkgevers voorzichtig opgelucht ademhalen.

Verzuim lager dan een jaar eerder
Het ziekteverzuim onder werknemers daalde naar 5 procent in het tweede kwartaal van 2023. Net als in het eerste kwartaal van dit jaar was het verzuim lager dan een jaar eerder. Het netto aantal werkbare dagen in 2023 is 229; met een verzuim van 5 procent zou dit kunnen betekenen dat dit jaar gemiddeld 11,5 dagen verloren zullen gaan door ziekteverzuim, berekent Personeelsnet.

ziekteverzuim werknemers cbs 2023.png

Maar het ziekteverzuim heeft een seizoenseffect, omdat ’s winters meer wordt verzuimd dan in de zomer. Je kunt het verzuimcijfer dus helaas niet zomaar extrapoleren naar het hele jaar. Maar in vergelijking met de twee eerste kwartalen van voorgaande jaren, is het ziekteverzuim nu wel aantoonbaar lager.

BELANGRIJKSTE TRENDS ZIEKTEVERZUIM IN 2023

1. Daling van Ziekteverzuim in 2023

In het tweede kwartaal van 2023 was het ziekteverzuim 5,0 procent, wat betekent dat 50 van de duizend te werken dagen werden verzuimd wegens ziekte. Dit is een afname vergeleken met het voorgaande jaar toen het verzuim 5,4 procent bedroeg, wat tot dan toe het hoogste percentage was sinds 1996.

2. Verzuim per Bedrijfstak

De daling in ziekteverzuim was zichtbaar in de meeste bedrijfstakken. Uitzonderingen hierop zijn de delfstoffenwinning waar het verzuim steeg van 4,1 naar 4,6 procent. De financiële dienstverlening had het laagste verzuimpercentage van 3,1 procent. Opvallend is dat, hoewel het verzuim in de gezondheids- en welzijnszorg het hoogst blijft met 7,0 procent, er ook in deze sector een afname was in vergelijking met 2022.

3. Gezondheids- en Welzijnszorg

Binnen de gezondheids- en welzijnszorg waren er aanzienlijke verschillen tussen de branches. De grootste daling was te zien in de gehandicaptenzorg met een verzuim van 7,6 procent, terwijl dit een jaar eerder 8,4 procent was. Ook ziekenhuizen en medisch specialistische zorg kenden een daling. Verpleging, verzorging en thuiszorg blijven echter het hoogste verzuim kennen met 8,3 procent, hoewel dit ook een daling is in vergelijking met het voorgaande jaar.


Maak verzuim beheersbaar: Checklist Aanpak Ziekteverzuim

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 280 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?