Personeelsnet

Min/max-contract

In het min/max-contract, spreekt de werkgever een minimum aantal te werken uren af met de werknemer: de zogenoemde garantie uren, die altijd worden uitbetaald. Verder staan in het min/max-contract afspraken over een maximum aantal werkuren, waarvoor u de werknemer incidenteel kunt oproepen.

Verschil met het nul uren contract is, dat u in het min/max-contract een minimum aantal te werken uren per week of maand afspreekt met de oproepkracht. Deze gegarandeerde uren moet u altijd uitbetalen. Deze uren heten daarom ook wel `garantie-uren`. Het onderdeel van de arbeidsovereenkomst dat slaat op het minimumaantal uren, is dus eigenlijk een deeltijdwerk-overeenkomst.

Let er wel op, dat de werknemer minimaal recht heeft op 3 uur uitbetaling per oproep. Maak het minimum dus niet kleiner dan 3 uur.

In HR Tools & Extra`s van Personeelsnet vinden abonnees een handig voorbeeld min/max-contract met uitleg over de voordelen van een min/max-contract. Verder worden daar ook opletpunten en nadelen van een min/max-contract nader toegelicht.

Let op: per 2020 treden nieuwe flexregels van de Wet arbeidsmarkt in balans in werking, waardoor flexkrachten meer rechten krijgen:

• Sinds 2020 moet de werkgever vier dagen van te voren oproepen; als binnen die tijd de oproep wordt aangepast in het nadeel van de oproepkracht, houdt hij recht op uitbetaling van de oorspronkelijke oproepuren.

• Sinds 2020 moet de werkgever na een jaar een aanbod doen voor een arbeidsomvang van het gemiddeld aantal gewerkte aantal uren.


Maximum aantal uren voor piekperiodes
Verder spreekt u in het min/max-contract een maximum aantal uren af waarvoor u de werknemer kunt oproepen. Deze uren zijn bedoeld voor incidenteel werk, gedurende piekperiodes. Als dat zich voordoet, moet de werknemer dan ook het maximaal aantal uren werken. Dit deel van de overeenkomst is te beschouwen als een oproepovereenkomst (zoals het nul uren contract). Is er nog meer werk dan het maximum, dan is dat aan de werknemer of deze meer uren wil werken.

De max wordt bij sommige cao`s beperkt tot bijvoorbeeld 2x de omvang van het minimum werkuren in het min/max-contract. Bedenk hierbij ook dat het heel lastig is om personeel te vinden dat zich wil committeren aan een kleine min en een hele grote max, die niet gegarandeerd is. U moet reëel blijven, wilt u mensen kunnen vinden om een min-maxcontract met hart voor de zaak uit te dienen.

Regels bij ziekte min/max-contract
In alle gevallen krijgt de werknemer minstens 70% van het loon doorbetaald over de garantie-uren. Als dit lager is dan het geldende minimumloon, krijgt de werknemer het minimumloon. Na het eindigen van de arbeidovereenkomst kan de werknemer in aanmerking komen voor ziekengeld op basis van de Ziektewetuitkering. Dit moet de werknemer dan zelf aanvragen bij het UWV.

In HR Tools & Extra`s van Personeelsnet vinden abonnees een handig voorbeeld min/max-contract met uitleg over de voordelen van een min/max-contract. Verder worden daar ook opletpunten en nadelen van een min/max-contract nader toegelicht.

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?