Min/max-contract

In het min/max-contract, spreekt de werkgever een minimum aantal te werken uren af met de werknemer: de zogenoemde garantie uren, die altijd worden uitbetaald. Verder staan in het min/max-contract afspraken over een maximum aantal werkuren, waarvoor u de werknemer incidenteel kunt oproepen.

Verschil met het nul uren contract is, dat u in het min/max-contract een minimum aantal te werken uren per week of maand afspreekt met de oproepkracht. Deze gegarandeerde uren moet u altijd uitbetalen. Deze uren heten daarom ook wel `garantie-uren`. Het onderdeel van de arbeidsovereenkomst dat slaat op het minimumaantal uren, is dus eigenlijk een deeltijdwerk-overeenkomst.

Let er wel op, dat de werknemer minimaal recht heeft op 3 uur uitbetaling per oproep. Maak het minimum dus niet kleiner dan 3 uur.

In HR Tools & Extra`s van Personeelsnet vinden abonnees een handig voorbeeld min/max-contract met uitleg over de voordelen van een min/max-contract. Verder worden daar ook opletpunten en nadelen van een min/max-contract nader toegelicht.

Let op: per 2020 treden nieuwe flexregels van de Wet arbeidsmarkt in balans in werking, waardoor flexkrachten meer rechten krijgen:

• Sinds 2020 moet de werkgever vier dagen van te voren oproepen; als binnen die tijd de oproep wordt aangepast in het nadeel van de oproepkracht, houdt hij recht op uitbetaling van de oorspronkelijke oproepuren.

• Sinds 2020 moet de werkgever na een jaar een aanbod doen voor een arbeidsomvang van het gemiddeld aantal gewerkte aantal uren.

Wijzigingen sinds 2022
Per 1 augustus 2022 veranderen arbeidswetten die de positie van werknemers moeten verbeteren. Dankzij de EU, krijgen werknemers meer zekerheid en voorspelbaarder arbeidsvoorwaarden, ook in Nederland. Verplichte scholing moet de werkgever voortaan zelf betalen en telt ook altijd als werktijd. Verder mag de werknemer nevenwerkzaamheden uitvoeren, tenzij de werkgever daar objectiveerbare gronden tegen kan aandragen. Hier leest u meer over de wijzigingen.

Maximum aantal uren voor piekperiodes
Verder spreekt u in het min/max-contract een maximum aantal uren af waarvoor u de werknemer kunt oproepen. Deze uren zijn bedoeld voor incidenteel werk, gedurende piekperiodes. Als dat zich voordoet, moet de werknemer dan ook het maximaal aantal uren werken. Dit deel van de overeenkomst is te beschouwen als een oproepovereenkomst (zoals het nul uren contract). Is er nog meer werk dan het maximum, dan is dat aan de werknemer of deze meer uren wil werken.

De max wordt bij sommige cao`s beperkt tot bijvoorbeeld 2x de omvang van het minimum werkuren in het min/max-contract. Bedenk hierbij ook dat het heel lastig is om personeel te vinden dat zich wil committeren aan een kleine min en een hele grote max, die niet gegarandeerd is. U moet reëel blijven, wilt u mensen kunnen vinden om een min-maxcontract met hart voor de zaak uit te dienen.

Per 1 augustus 2022 moet in flexcontracten worden opgenomenen wanneer de werknemer op het werk moet komen, tijdens zogeheten referentie-uren en -dagen. De bedoeling is dat werknemers zo eenvoudiger meerdere kleine banen kunnen combineren en daarmee en volwaardig inkomen kunnen verzamelen. Verder mogen flexwerkers na 26 weken om een contract vragen met meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden en werktijden.

Regels bij ziekte min/max-contract
In alle gevallen krijgt de werknemer minstens 70% van het loon doorbetaald over de garantie-uren. Als dit lager is dan het geldende minimumloon, krijgt de werknemer het minimumloon. Na het eindigen van de arbeidovereenkomst kan de werknemer in aanmerking komen voor ziekengeld op basis van de Ziektewetuitkering. Dit moet de werknemer dan zelf aanvragen bij het UWV.

In HR Tools & Extra`s van Personeelsnet vinden abonnees een handig voorbeeld min/max-contract met uitleg over de voordelen van een min/max-contract. Verder worden daar ook opletpunten en nadelen van een min/max-contract nader toegelicht.

Actuele HR-modellen: compleet, duidelijk en direct klaar voor gebruik

HR-beleidsplan: 10 bouwstenen voor strategisch HRM beleid 

Opleidingsplan: vul de Checklist in en maak zelf uw Opleidingsbeleid 

Hybride werken: gebruik deze leidraad om het goed te organiseren 

Ziekteverzuim aanpakken: slim verzuimbeleid zorgt voor lagere kosten 

Alle Modellen, Tools en Downloads voor HR-professionals vindt u hier

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?