Looneis FNV 2022: iedereen prijscompensatie plus 100 euro per maand erbij

Morgen is het Prinsjesdag. Op de maandag ervoor maakt Nederland’s grootste vakbond zijn looneis voor het komende jaar bekend. De FNV wil vooral afspraken maken over vaste banen en het eerlijker verdelen van winsten. Daarom moeten werkgevers in 2022 ten minste de prijsstijging van 2 procent compenseren én elke werknemer 100 euro bruto per maand erbij geven.

De FNV legt een looneis van 100 euro bruto per maand op tafel, naast prijscompensatie. Hiermee wordt de loonkloof volgens de bond kleiner. Mensen met een minimumloon gaan er dan bijna 8 procent op vooruit en drie keer modaal alsnog ruim 3 procent.

Daarnaast eist FNV meer vaste banen, meer zeggenschap en betere pensioenafspraken. Deze inzet staat in de (voor HR-professionals zeer lezenswaardige) Arbeidsvoorwaardenagenda 2020 (PDF) waarmee de vakbond de balans wil herstellen op de arbeidsmarkt.

Daden voor vaste banen en meer geld
Volgens FNV-vicevoorzitter Zakaria Boufangacha gingen aandeelhouders er tijdens de coronacrisis “vandoor met de winsten en werknemers betaalden de prijs in minder zekerheid en loon.” Daarom is het nu tijd om de balans te herstellen tussen werkgevers en werknemers, vindt de FNV.

“De krapte in veel sectoren én de afspraak die wij met werkgevers hebben gemaakt in de SER dat de vaste baan weer de norm moet zijn, geeft ons een goede uitgangspositie. Maar we eisen nu daden, flink meer contracten voor onbepaalde tijd voor al het structurele werk dat er is. En niet het bijna symbolische handjevol waar werkgevers nu vaak mee komen. Een eerlijke arbeidsmarkt begint bij goede cao’s.”

Looneis moet loonkloof kleiner maken
Nederland’s grootste vakbond komt met de volgende looneis: elke werkende moet er 100 euro bruto per maand bij krijgen, met daarnaast prijscompensatie. Daarbij gaat de FNV uit van de verwachte inflatie van 2% over 2022. Dat betekent voor iemand die het minimumloon (1701 euro bruto per maand) verdient een loonsverhoging van 7,9%. Voor mensen met een modaal inkomen van 2816 euro bruto per maand betekent dit een loonsverhoging van 5,5% en voor werknemers met een inkomen van drie keer modaal 3,1% meer loon.

Boufangacha: “We zetten in op automatische prijscompensatie, zodat je loon evenveel waard blijft en mensen er nooit in koopkracht op achteruit gaan. Daarnaast willen we een bedrag van 100 euro per maand, dat voor iedereen hetzelfde is. Zo verklein je loonverschillen. Dat kán ook nu de economische vooruitzichten zo goed zijn.” Daarnaast pleit de FNV al enkele jaren voor verhoging van het minimumloon naar 14 euro per uur. En jongeren vanaf 18 jaar dienen het volwassenen loon te verdienen.

Algemene Prijs Compensatie in cao
Werknemers zijn het volgens de vakbond beu om jaar op jaar te moeten onderhandelen over de inflatiecorrectie van het loon en het behoud van hun koopkracht. Behoud van de waarde van het bestaande salaris moet geen onderdeel van onderhandeling zijn, maar vastgelegd worden in de cao, stelt de FNV.

Om dit te bereiken zet de bond in op een automatische verhoging van de salarissen op 1 januari van het jaar met een percentage gelijk aan het inflatiecijfer van oktober van het voorgaande jaar. In 2022 zal dat percentage naar verwachting tussen de 2 en 2,5% uit gaan komen.

Meer aandacht voor kwaliteit van het werk
De wildgroei aan flexconstructies zorgt er voor dat mensen minder zeggenschap en grip hebben op hun werk. Vaak zijn flexwerkers laagbetaalde jongeren, vrouwen en mensen met een migratie-achtergrond. De coronacrisis liet zien dat zij  vaak onmisbaar zijn en cruciaal werk doen, bijvoorbeeld in distributiecentra, in de pakketpost, supermarkten, zorg en onderwijs. De FNV wil dat deze beroepen beter worden gewaardeerd, zowel in de publieke sectoren als in het bedrijfsleven.

Minder werkdruk, zeggenschap over roosters, werktijden en beschikbaarheid en daarmee het combineren van werk en privé, maakt het werk  aantrekkelijker. Evenals zeggenschap over de plek waar je werkt, zeker voor mensen die thuis kunnen werken. Tenslotte wil de FNV dat eerder stoppen met werken mogelijk wordt voor grotere groepen mensen met een zwaar beroep zodat ook zij gezond met pensioen kunnen gaan.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 452 exclusieve vakartikelen en 281 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?