Coronacrisis: NOW-regeling voor concerns onder voorwaarden verruimd

Bedrijven waar de omzet sterk is gedaald door de coronacrisis, kunnen een beroep doen op de NOW-regeling om de loonkosten door te blijven betalen. Maar soms is bij een enkele werkmaatschappij binnen een concern de omzet sterk gedaald, terwijl andere bedrijfsonderdelen nog voldoende omzet draaien. In dat geval kon het concern geen beroep doen op de NOW, omdat het omzetverlies in totaal niet groot genoeg was. Maar vanaf nu kunnen concerns waarvoor dit geldt, onder voorwaarden tóch de NOW aanvragen. Daarvoor moeten deze concerns wel afspraken maken met vakbonden over werkbehoud. Bovendien mogen ze over 2020 geen dividend of bonussen uitkeren.

Bedrijven die deze maanden meer dan twintig procent omzetverlies hebben, krijgen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) tot maximaal negentig procent van de loonkosten vergoed. Inmiddels hebben meer dan 100.000 bedrijven bij UWV een beroep gedaan op deze regeling.

De NOW wordt nu aangepast na signalen van werkgevers en vakbonden dat onnodig werkgelegenheid verloren gaat. Dat schrijft minister Koolmees aan de Tweede Kamer.

Concernbepaling zorgt voor problemen
Een van de zorgpunten in de NOW is de zogenaamde concernbepaling. Bij sommige concerns zijn sommige werkmaatschappijen geheel of gedeeltelijk stilgevallen door de coronacrisis, terwijl andere werkmaatschappijen binnen het concern voldoende omzet draaien of zelfs nog winst maken. Het concern als geheel voldoet dan niet aan het criterium van de twintig procent omzetverlies.

Werkgevers- en werknemersorganisaties waarschuwden recent dat het grotendeels stilvallen van werkmaatschappijen niet altijd binnen een concern oplosbaar is en dat er dan banen verloren zullen gaan. De Tweede Kamer heeft minister Koolmees daarom gevraagd te kijken naar een versoepeling op dit punt.

Strategisch schuiven met geld en mensen tegengaan
Aan de versoepeling kleven risico's, omdat grote bedrijven strategisch gedrag kunnen vertonen door te schuiven met kosten en omzet waardoor ze ten onrechte een beroep kunnen doen op een hogere NOW-uitkering. Minister Koolmees is daarom weliswaar bereid deze bepaling te verruimen met het oog op het baanbehoud, maar wel onder extra voorwaarden.

Concerns waarvan een werkmaatschappij een beroep doet op de regeling moeten verklaren dat ze over 2020 geen dividend uitkeren, bonussen uitkeren of eigen aandelen inkopen. Daarnaast is een akkoord nodig met de vakbond over werkbehoud. Bij werkmaatschappijen met minder dan twintig werknemers moet er overleg zijn met een vertegenwoordiging van werknemers. Ook komen er extra eisen die door de accountant worden getoetst.

Meer wijzigingen in de NOW op komst
Deze versoepeling wijzigt de hoofdwerking van de NOW niet. De NOW blijft ook voor deze werkmaatschappijen gebaseerd op het omzetverlies ten opzichte van de omzet in 2019 en de loonsom van januari 2020 of november 2019.

In de brief aan de Tweede Kamer waarin de minister deze wijziging toelicht, komt hij ook terug op andere signalen en toezeggingen aan de kamer. Zo wordt er onderzocht of er een extra vangnet kan komen voor flexwerkers die tussen de wal en het schip vallen en kijkt het kabinet naar seizoenswerk. Hier verwacht minister Koolmees de Tweede Kamer op korte termijn over te berichten.

CORONA EN HR: Handige HR-tools voor die nu mooi van pas komen

Doorsturen:

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?