Personeelsnet

Als een man loonsverhoging vraagt, krijgt hij die vaker dan een vrouw

Gelijke beloning voor gelijk werk, is voor veel vrouwen nog geen realiteit. Dat mannen meer verdienen, ligt aan een waaier van oorzaken. Maar onderzoek van vakbond CNV wijst uit dat mannen vaker loonsverhoging krijgen als ze daar om vragen. Ook krijgen mannen veel vaker een hoger salaris na een goede personeelsbeoordeling, dan hun vrouwelijke collega’s. Bovendien maken mannen vaker afspraken over hun beloning, buiten de cao om. Vakbond CNV heeft nu een online meldpunt ingericht waar leden ongelijke beloning kunnen melden. De vakbond neemt dan contact op met de werkgever of HR.

Van de mannen die om loonsverhoging vragen, krijgt 56% dit gehonoreerd. Bij vrouwen die om loonsverhoging vragen, is dit slechts 42%, blijkt uit CNV-onderzoek onder ruim 3300 leden. Mannen krijgen bovendien bij een goede beoordeling meer dan twee keer vaker loonsverhoging dan vrouwen. Ook worden er bij mannen, buiten de cao om, drie keer zo vaak extra afspraken gemaakt over beloning dan bij vrouwen.

Praten over het eigen salaris is voor tweederde van de mensen nog steeds taboe. Hun familie en vrienden krijgen niet te horen wat zij verdienen. Nou valt er meestal niet veel te vertellen, want slechts één op de vijf werknemers vindt dat het salaris de afgelopen 5 jaar stevig is gegroeid (22% mannen en 17% van de vouwen).

Afspraken in cao over gelijk loon
Bij cao-onderhandelingen maakt de vakbond al afspraken over gelijke beloning, omdat dit in veel gevallen (nog) niet in de cao is geregeld. Een onderzoek naar gelijke beloning is dan vaak het beginpunt.

CNV-voorzitter Piet Fortuin stelt dat er zelfs vaak afspraken buiten de cao worden gemaakt over extra beloning, alhoewel dat voor de meeste werknemers niet opgaat: slechts 10 procent kon afspraken over beloning maken buiten de cao om. Maar dat gebeurt wel veel vaker bij mannen (14%) dan bij vrouwen (5%). “Als wij vermoeden dat er geen sprake is van gelijke beloning, stellen we een onderzoek in. Het bedrijf moet dan aantonen dat de lonen in dat bedrijf gelijk zijn”, stelt Fortuin.

Openheid nodig tegen loonkloof
Het probleem van de aanwezige loonkloof tussen mannen en vrouwen wordt nogal eens bij de vrouwen neergelegd: ‘ze moeten zelf maar vaker om hogere beloning vragen’, of gewoon ‘assertiever zijn’. Maar uit het CNV-onderzoek blijkt dat het verzoek van vrouwen om een loonsverhoging minder vaak wordt gehonoreerd. “Onbestaanbaar”, vindt Fortuin. “Zeker in een tijd waarin vrouwen inmiddels hoger opgeleid zijn dan mannen”.

Het CNV roept zowel mannen als vrouwen op om ‘open te zijn over het eigen loon.’ Want minder dan de helft (48%) weet hoeveel de naaste collega’s verdienen, blijkt uit het onderzoek. En ook hier valt weer op dat mannen in het voordeel zijn, omdat 52% van de mannen weet hoeveel de collega’s verdienen, tegen maar 43% van de vrouwen. Die kennis is belangrijk, want bijna de helft van alle ondervraagden geeft aan dat, als ze weten dat collega’s die hetzelfde werk doen meer verdienen, ze om loonsverhoging vragen.

CNV benadert HR na melding
CNV-voorzitter Fortuin roept heel Nederland op om open te zijn over het eigen salaris. “Het taboe moet eraf. Verdien je aantoonbaar en onverklaarbaar minder dan je collega die hetzelfde werk doet, vraag dan om salarisverhoging.”

Het CNV vraagt leden om zich te melden, als er sprake is van een vermoeden van ongelijke beloning. Het CNV checkt vervolgens of dat inderdaad het geval is. Een algemene melding is daarnaast ook mogelijk: het CNV kan dan in gesprek gaan met de werkgever of HR, zonder de naam van de melder te noemen. Een melding kan hier worden gedaan.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?