Hoe kun je als relatief klein bedrijf talent vinden en behouden, als je in een sector opereert waarin je concurreert met grote bedrijven die alles in huis lijken te hebben om toptalent te binden. Want grote bedrijven hebben een bekende naam, bieden uitdagend werk in een glanzend kantoor en hebben diepe zakken waaruit ze hogere salarissen betalen. Maar als kleiner bedrijf, ben je zeker niet kansloos in de strijd om talent. Want juist een kleiner bedrijf kan aantrekkelijker zijn voor talent dat zich breed wil ontwikkelen. Maak daarom goed gebruik van de voordelen van een kleinere organisatie en breng die duidelijk onder de aandacht van potentiële kandidaten.

Hoe groot sommige bedrijven ook zijn, in hun schaduw lukt het kleinere uitdagers toch om uit te groeien tot aanzienlijke bedrijven. Dat kan omdat zij op de juiste mensen wisten te binden, ondanks hun grote concurrent op de arbeidsmarkt.

Dat lukt alleen door mensen en teams centraal te stellen, door de wensen en verwachtingen van medewerkers écht serieus te nemen. Juist in een kleinere organisatie is het mogelijk om die persoonlijke werkrelatie aan te gaan met medewerkers en dat is aantrekkelijk voor talentvolle werknemers.

Voordelen klein bedrijf benadrukken
Als klein bedrijf heeft het geen zin om met salarissen op te boksen tegen giganten. Die bedrijven concurreren vaak wereldwijd met elkaar om toptalent te vinden. Soms betalen ze miljoenen om een briljante werknemer voor de organisatie te behouden. Naast deze salarissen bieden grote bedrijven vaak nog aanzienlijke arbeidsvoorwaardenpakketten. Dit maakt het voor kleine en middelgrote bedrijven nog weer moeilijker om op dat vlak te concurreren op de arbeidsmarkt.

In plaats daarvan, kun je talent binden met immateriële waarden: zaken die niet te koop zijn. Want een hoog salaris is heerlijk, maar een écht persoonlijke benadering van coaching en mentorschap kunnen grote bedrijven vaak niet bieden. En er zijn meer voordelen van het werken in een kleinere organisatie die daardoor zeker wel mogelijkheden hebben om talent te binden in een krappe arbeidsmarkt. Maar zij moeten die voordelen dan wel goed onder de aandacht brengen van potentiële kandidaten.

ZEVEN VOORDELEN VAN EEN KLEINERE WERKGEVER VOOR TOPTALENT

1. Investeer in werksfeer en benut de voordelen van een kleine werkgever

Niet iedereen floreert in een grote organisatie. Er zijn genoeg talenten die het prettiger vinden om in een kleinere, vertrouwde, omgeving te werken waar iedereen elkaar kent en gezelligheid het wint van competitiedrang

Investeer dus in de werksfeer die gezamenlijkheid bevordert. Dat kan met allerlei georganiseerde acties en activiteiten, maar het moet wel echt vanuit het hart komen. Raften, paintballen of juist een high-tea? Niet iedereen houdt van hetzelfde. Dwing niemand om mee te doen, maar laat mensen juist vrij om deel te nemen aan activiteiten.

Stimuleer een positieve (werk-)houding ten opzichte van elkaar en geef medewerkers voldoende mogelijkheden om te ontspannen en elkaar te ontmoeten. Zorg voor een intensieve onboarding zodat nieuwkomers zich snel opgenomen voelen binnen de organisatie.

2. Bied hybride werkopties en wees flexibel met werkuren

Zorg dat mensen die ook thuis willen werken, daartoe de mogelijkheid krijgen. Biedt daarom hybride werkopties aan met flexibele werkuren om toptalent aan te trekken en te behouden. Er zijn studies die aangeven dat de arbeidsproductiviteit stijgt als mensen een deel thuiswerken. Het is dus een optie die werkgever en werknemer veel kan brengen.  

Trek hybride werken ook door in de werkuren. Wees flexibel voor mensen die eerst hun kinderen naar school willen brengen, of liever het begin en eind van de werkdag thuiswerken om de files te vermijden. Het is wat meer organiseren, maar juist in een kleinere organisatie kan dat eenvoudiger.

Overweeg ook de mogelijkheid om een sabbatical aan te bieden. Een periode van onbetaald verlof waarin medewerkers tijd voor zichzelf hebben. Als u weet dat zij daarna opgefrist weer aan het werk gaan, is het de moeite waard omdat zij er anders wellicht voor kiezen om de overstap te maken naar ander werk.

3. Zet in op diversiteit en inclusie

Sommige mensen vinden het misschien ‘woke’, terwijl anderen juist inzien dat bedrijven mee moeten met de veranderende wereld om ons heen. Bedrijven met een divers personeelsbestand zijn winstgevender, dat is al meermalen aangetoond. Zij hebben meer zicht op de markt en de trends die daar plaatsvinden. En dat is zeer belangrijk om wendbaar in te kunnen spelen op veranderingen. Bovendien vindt u misschien ‘verborgen’ talent waar u eerder geen weet van had. Nog los van de morele kant, kunt u het zich een krappe arbeidsmarkt zeker niet meer veroorloven om bepaalde groepen uit te sluiten.

Diversiteit hoeft overigens niet overal op de zelfde manier te worden ingevuld. Zo zal een bedrijf in Rotterdam bijvoorbeeld meer mensen van kleur willen werven. En een metaalfabriek in Overijssel zal wellicht (eerst) inzetten op het in dienst nemen van meer vrouwen. Belangrijk is wel dat de top van het bedrijf daadwerkelijk stuurt op diversiteit en dat ook uitdraagt.

Als het bedrijf voor het eerst inzet op inclusie, is het te overwegen om een training aan te bieden over hoe mensen met elkaar (zouden moeten) omgaan. Maar als de werksfeer al goed is, hoeft dat waarschijnlijk niet en worden nieuwkomers hartelijk verwelkomd.

Een oude HR-wijsheid is wel dat u moet inzetten op grotere diversiteit in een korte periode. Dus bijvoorbeeld niet maar één vrouw aannemen in een bedrijf met allemaal mannen. Zorg er voor dat u snel meer vrouwen werft, zodat er echt diversiteit op de werkvloer komt. Dat is voor de éénling vaak ook veel prettiger.

4. Mentorschap en coaching met echte aandacht

Werknemers willen zich graag ontwikkelen en dat kan door gerichte mentorschap en coaching als onderdeel van de bedrijfscultuur. Dat kan met een formeel mentorschapsprogramma met duidelijke richtlijnen en verwachtingen. Maar het moet ook een informele norm zijn, dat mensen elkaar graag een handje helpen binnen de organisatie.

Juist daar liggen kansen voor kleinere organisaties, omdat je daar veel eenvoudiger binnenstapt bij mensen met een uiteenlopend takenpakket. Dat lukt je veel minder in een kantoorflat aan de ZuidAs met duizenden werknemers. Daar is meer concurrentie onderling en zijn collega’s vaak superspecialisten waardoor je minder kennismaakt met de brede taken in een organisatie. Bovendien kun je het daar wel vergeten, om even je hoofd om de deur te steken van de directie met een kleine vraag.

5. Bied kansen voor professionele ontwikkeling

De beste manier om professionele ontwikkeling te bieden, is het investeren in opleidings- en ontwikkelingsprogramma's voor medewerkers. Een goed opleidingsplan helpt om opleidingen af te stemmen op de behoefte van de organisatie en de individuele behoeften van de medewerkers. Probeer echte talenten te binden met een meerjarige opleiding. Dat is vaak kostbaar, maar het behoud van talent levert uiteindelijk veel meer op.

Stimuleer het personeel om zich verder te ontwikkelen, met workshops, trainingen, conferenties etcetera. Een leergierige instelling van uw mensen, helpt de organisatie verder.

Het voordeel van een kleiner bedrijf is ook hier weer dat je eenvoudiger met alle aspecten van een arbeidsorganisatie in contact komt. Vaak zitten alle disciplines bij elkaar in één pand: productie, verkoop, aftersales, productontwikkeling, financiën, personeel, directie. Dat biedt een fantastische leeromgeving voor talenten die zich breed willen ontwikkelen.

6. Verantwoording en transparantie van managers

Verantwoording afleggen en transparantie zijn twee kritische waarden op de werkvloer, die helaas nogal eens ontbreken bij het senior management. Zorg ervoor dat de directie toegankelijk is voor werknemers en transparant is over bedrijfsbeslissingen. Dat vereist duidelijke communicatie met medewerkers, waarbij goede ideeën over en weer vrijelijk kunnen worden uitgewisseld. Opnieuw een unieke mogelijkheid voor kleinere bedrijven om dat waar te maken.

Het management moet door de directie niet alleen worden beoordeeld op het halen van deadlines, maar ook op het nakomen van beloften en het respectvol behandelen van werknemers.

7. Geef ideeën van medewerkers de ruimte

Feedback van medewerkers is essentieel voor een positieve werkomgeving. Het stelt medewerkers in staat een stem te hebben in het besluitvormingsproces en zorgt ervoor dat ze zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen.

De beste manier om feedback van medewerkers aan te moedigen, is door een formeel systeem op te zetten voor het verzamelen ervan. Dat kan met functioneringsgesprekken, of bijvoorbeeld met de moderne vorm van een ideeënbus. Het kan ook bij de weekafsluiting, waarbij eerst een vast uurtje over nieuwe ontwikkelingen wordt gediscussieerd.

Ook in kleine organisaties moet daarom een goed functionerende ondernemingsraad zijn. Het biedt medewerkers de mogelijkheid tot ontwikkeling, haalt goede ideeën naar boven en kanaliseert eventuele onvrede. Instemming van de OR geeft ook ondersteuning bij de invoering van wijzigingen in de organisatie. Bij productiebedrijven kan de OR bovendien signalen over onveilige werksituaties bij de directie aankaarten. Kortom, wie het overleg met de OR serieus benadert, heeft daar meer voordelen dan ongemak. Zorg er daarom voor dat de OR voldoende budget heeft en op tijd de juiste informatie krijgt.


MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?