Personeelsnet

Werkgevers willen nu de arbeidsmarkt en sociale verzekeringen verbouwen

De economie draait goed en dus vindt werkgeversvereniging AWVN dat dit nú het beste moment is om de arbeidsmarkt opnieuw in te richten. De inzet is om werknemers beter op te leiden en geld uit de sociale zekerheid eerder in te zetten om werkloosheid vòòr te blijven. Zelfstandigen moeten verplicht verzekerd worden voor arbeidsongeschiktheid en kunnen eenvoudiger een pensioen opbouwen.

Dat staat in een pakket arbeidsmarktmaatregelen van werkgeversvereniging AWVN. Het pakket is doorgerekend en beoordeeld door onderzoeksbureau SEO en blijkt tenminste evenveel op te leveren als het kost.

Platform met leervouchers
De werkgevers willen onder andere één platform waar werkgevers en werkzoekenden elkaar kunnen vinden en waar één begeleider de route naar nieuw werk uitstippelt. Niet meer de uitkering, maar de afstand tot de arbeidsmarkt bepaalt de begeleiding. Voor alle Nederlanders komen leervouchers beschikbaar die ze kunnen gebruiken voor hun ontwikkeling, detacheringsmogelijkheden en leerwerktrajecten.

Voor mensen die niet structureel kunnen werken, komt een beschutte werkvoorziening terug. Ook worden de mogelijkheden ruimer om vrijwilligerswerk te doen, voor naasten te zorgen en een stage of opleiding te volgen.

Doorstartbanen en WerknaarWerkwet
De werkgevers gaan doorstartbanen voor werkenden introduceren. Deze zijn beschikbaar voor mensen die een overstap naar nieuw werk willen of moeten maken. In een doorstartbaan ben je deels aan het werk en deels aan het leren, om vervolgens door te stromen naar kansrijk werk.

De Werkloosheidswet zou verder een extra onderdeel moeten krijgen: de WerknaarwerkWet. Daarmee willen werkgevers WW-geld eerder besteden om werkloosheid te voorkomen, in plaats van achteraf uit te keren.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen
Opvallend plan is ook om een nieuwe grens te leggen tussen werknemers en zelfstandigen. Dit moet gebeuren door de introductie van een nieuw type overeenkomst voor zelfstandigen.

Daarnaast krijgen alle werkenden in het plan van de AWVN hetzelfde fundament aan sociale zekerheden: een minimumtarief, een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering én toegang tot pensioenregelingen en -fondsen.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?