Personeelsnet

Vrouwen verdienen nog minder dan mannen, maar zijn soms toch beter af

In 2019 was het gemiddelde bruto-uurloon van vrouwen 14 procent lager dan dat van mannen. Maar het verschil in beloning tussen mannen en vrouwen wordt elk jaar wel kleiner. In sommige opzichten staan vrouwen er zelfs beter voor dan mannen. Zo verdient de helft van de vrouwen netto meer dan mannen.

Dat staat in de CBS-publicatie De arbeidsmarkt in cijfers 2019. Hierin wordt niet alleen gekeken naar het verschil tussen de gemiddelde uurlonen, maar wordt de loonkloof ook op andere manieren gemeten.

Vrouwen werken korter en krijgen dus minder
In 2019 was het gemiddelde jaarloon inclusief bijzondere beloningen van vrouwen 38 procent lager dan dat van mannen. Twee derde van dit loonverschil wordt verklaard doordat vrouwen minder uren werken.

Mannen werken in een werknemersbaan gemiddeld 33 uur per week, vrouwen 25 uur. Het verschil in uurlonen is daarom veel kleiner: het gemiddelde uurloon van vrouwen was 14 procent lager dan dat van mannen. Ook het verschil van 14 procent is deels te verklaren. Zo zijn de groepen mannelijke en vrouwelijke werknemers vaak ook anders samengesteld.

Verschil in gemiddelde uurlonen steeds kleiner
In de loop van de tijd is het verschil in gemiddelde uurlonen steeds kleiner geworden. Hierbij speelt een rol dat vrouwelijke werknemers tegenwoordig hoger opgeleid zijn dan mannelijke. Dat geldt het sterkst bij de werknemers tot 45 jaar. Tien jaar geleden lag die grens nog bij 35 jaar.

Hierdoor is ook het verschil in de gemiddelde uurlonen van mannen en vrouwen in tien jaar tijd teruggelopen van 20 procent naar 14 procent. Vanaf 1995 loopt het loonverschil tussen mannen en vrouwen met gemiddeld 0,5 procentpunt per jaar terug.

Doorsnee lonen voor mannen en vrouwen gelijk
Het loonverschil tussen mannen en vrouwen op basis van gemiddelde uurlonen wordt enigszins vertekend doordat de lonen van hoogbetaalde mannen hier zwaar in meewegen. Bij mediane uurlonen loopt de loonkloof terug van 14 naar 7 procent.

Dat het gemiddelde uurloon voor vrouwen lager is, komt dus vooral door een oververtegenwoordiging van mannen in hoger betaalde banen. Maar in veruit de meeste banen, verdienen zowel mannen als vrouwen minder dan 30 euro per uur. Bij deze banen zijn de gemiddelde uurlonen voor mannen en vrouwen nagenoeg gelijk.

Vrouwen verdienen vaak netto meer
Opmerkelijk is verder dat vrouwen vaak netto meer loon overhouden. In 2019 komt het mediane netto-uurloon van vrouwen 2 procent hoger uit dan dat van mannen: de helft van de mannen werkt voor een netto-uurloon van hooguit 16,64 euro, terwijl de helft van de vrouwen een netto-uurloon heeft van 16,95 euro.

Sinds 2015 is het mediane netto-uurloon van vrouwen al hoger dan dat van mannen. Dat vrouwen het relatief beter doen als naar nettolonen wordt gekeken, komt doordat de hoger betaalde banen relatief zwaarder belast worden. Mannen zijn oververtegenwoordigd in de hoger betaalde banen en betalen daardoor ook een relatief groter deel van de loonbelasting/premie volksverzekeringen.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?