Uitkering betaald ouderschapsverlof omhoog van 50 naar 70 procent

Vanaf 2 augustus 2022 krijgen werknemers recht op een ouderschapsverlofuitkering van het UWV voor de duur van 9 weken. Het kabinet wilde werknemers eerst maar voor 50% doorbetalen, maar in de Eerste Kamer werd een motie aangenomen waardoor het doorbetalingspercentage naar 70% moest gaan.

De Senaat verhoogde in oktober 2021 de loondoorbetaling naar 70 procent zodat mensen met een lager inkomen gebruik kunnen maken van de regeling. Zij kunnen in de praktijk niet rondkomen van een uitkering van de helft van hun loon, ook niet als een partner gewoon blijft werken. De Senaat droeg de toenmalige minister op om de verhoging te regelen vòòrdat de wet in werking zou treden.

De huidige minister van SZW, Karien van Gennip,  voert deze motie nu uit. Om dat te regelen stuurt ze hiervoor een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer.

Uitkering ouderschapsverlof Wet arbeid en zorg
Vanaf 2 augustus 2022 krijgen werknemers door invoering van de Wet Betaald ouderschapsverlof recht op een ouderschapsverlofuitkering gedurende 9 weken bij opname van ouderschapsverlof tot een maximale uitkering van 2.453 euro bruto per maand (113 euro per dag). Hiermee voldoet het kabinet aan een Europese richtlijn die meer evenwicht tussen werk en privéleven bevordert en de gelijke behandeling van vrouwen en mannen verbetert. Voor invoering van de richtlijn zijn de Wet arbeid en zorg (Wazo), de Wet flexibel werken (Wfw) en enige andere wetten aangepast.

De Wazo bundelt al een aantal wettelijke verlofvormen, zoals het zwangerschaps- en bevallingsverlof, kraamverlof, aanvullend geboorteverlof, adoptie- en pleegzorgverlof, ouderschapsverlof en kort- en langdurend zorgverlof. Vaak bestaat er recht op (gedeeltelijke) loondoorbetaling of op een uitkering: zwangerschaps- en bevallingsuitkering, adoptie- en pleegzorguitkering en de geboorteverlofuitkering.

Hogere doorbetaling bevordert gebruik
Bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste amer gaf een groot deel van de fracties aan een hoger doorbetalingspercentage te wensen dan 50% van het loon van de ouder die het verlof opneemt. Senatoren van GroenLinks, D66, ChristenUnie, PvdA, PvdD, SGP, CDA en SP maakten zich zorgen dat 50% doorbetaling voor mensen met lagere inkomens te weinig zal zijn om voor het ouderschapsverlof te kiezen.

Zij bepleitten een percentage van 70 procent. Daarmee is de kans ook groter dat mannen zullen kiezen voor het betaald ouderschapsverlof. Vrouwen verdienen over het algemeen minder en werken minder dan mannen, dus het verlies van hun inkomen is dan makkelijker te ondervangen voor gezinnen.

Met 70% doorbetaling wordt doel bereikt
GroenLinks-senator Van Gurp diende daarom een motie in voor een hoger doorbetalingspercentage bij verlof. Volgens hem bevordert een doorbetalingspercentage van 70% het realiseren van de doelen van de wet. De motie kreeg steun van de fracties van CDA, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PvdD en ChristenUnie en werd dus aanvaard.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?