Nieuw HR-jargon: Actieteam, Transitie-vergoeding en Werkbedrijven

Nu er een sociaal akkoord is tussen werkgevers en werknemers, kunnen de plannen van het kabinet met de arbeidsmarkt, ontslagrecht en sociale zekerheid voor een groot deel op de schop. In de hele reeks aan veranderingen die werkgevers en werknemers te wachten staan, ziet Personeelslog drie nieuwe HR-termen; Actieteam crisisbestrijding, transitievergoeding en Werkbedrijven.

Nu er een sociaal akkoord is tussen werkgevers en werknemers, kunnen de plannen van het kabinet met de arbeidsmarkt, ontslagrecht en sociale zekerheid voor een groot deel op de schop.
In de hele reeks aan veranderingen die werkgevers en werknemers te wachten staan, ziet Personeelslog drie nieuwe HR-termen; Actieteam crisisbestrijding, transitievergoeding en Werkbedrijven.

"Perspectief voor een sociaal èn ondernemend land; uit de crisis, met goed werk, op weg naar 2020", hebben de sociale partners als titel gezet boven hun sociaal akkoord. Wie cynisch wil zijn over polderend Nederland, leest in het sociaal akkoord vooral uitstel van bezuinigingen en een afzwakking van vervelende maatregelen die het kabinet in petto had.

Toch bevat het sociale akkoord, dat maar liefst 40 pagina's omvat, veel veranderingen en hervormingen:


  • een nieuwe infrastructuur voor arbeidsmarkt en sociale zekerheid: met 35 Werkpleinen, 35 Werkbedrijven, fusie van UWV en Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

  • nieuwe van werk-naar-werk voorzieningen: aanpassing van de WW en van het ontslagrecht; sociale partners willen in het Burgerlijk Wetboek vastleggen dat bij 'goed werkgeverschap' en 'goed werknemerschap' ook de verantwoordelijkheid hoort voor duurzame inzetbaarheid

  • aanpak van wat sociale partners "doorgeschoten flex" noemen: misbruik van nuluren-contracten en payrolling, maar ook schijn ZZP-ers, Cyprusroute of Polenconstructies

  • aanpassing van het pensioenstelsel: een nieuw pensioencontract met streng toezicht dat het pensioenstelsel stabieler moet maken.


In de hele reeks veranderingen die het ministerie van Sociale Zaken de komende jaren in wetten mag vertalen, vallen drie nieuwe HR-termen op.

Actieteam crisisbestrijding
Naast de stelselwijzigingen en hervormingen willen de sociale partners direct al aan de slag met de crisis. Daarvoor hebben ze een Actieteam crisisbestrijding opgezet. Hieraan nemen werkgevers en werknemers deel, maar ook jongerenorganisaties, de gemeenten (VNG), UWV en enkele ministeries.
Het Actieteam moet sectoren en regio's helpen met hun plannen om de crisis te bestrijden. "Natuurlijk kan een Actieteam niet voor werk zorgen, maar het kan wel ervoor zorgen dat onnodige (administratieve) belemmeringen uit de weg worden geruimd", aldus het sociaal akkoord.

Transitievergoeding
De transitievergoeding vervangt grotendeels de bestaande ontslagvergoeding. De transitievergoeding moet werknemers die ontslagen worden, helpen om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. De vergoeding is bestemd voor vaste èn tijdelijke werknemers die in totaal twee jaar of langer voor een werkgever hebben gewerkt.
De hoogte van de transitievergoeding is maximaal 75.000 euro (of een jaarsalaris als dit hoger is). De vergoeding bedraagt eenderde maandsalaris per dienstjaar over de eerste tien dienstjaren en een half maandsalaris voor de dienstjaren daarboven. Voor vijftigplussers komt een gunstiger overgangsregeling.

In de nieuwe situatie is er bovenop de transitievergoeding soms ook een ontslagvergoeding mogelijk. Het gaat hierbij om gevallen waarin de kantonrechter vaststelt dat er sprake is van "ernstige verwijtbaarheid van de werkgever". Aan deze vergoeding wordt geen maximum gesteld.
De sociale partners verwachten echter dat een dergelijke aanvullende vergoeding alleen bij uitzondering voorkomt; in een "zeer klein aantal gevallen".

Werkbedrijven
In het sociaal akkoord kondigen de sociale partners de oprichting aan van 35 Werkbedrijven. Deze nieuwe, regionale instellingen mogen niet worden verward met UWV WERKbedrijf, sinds 2009 de opvolger van het CWI en daarvoor het arbeidsbureau.

De 35 nieuwe Werkbedrijven worden gevormd uit de huidige Sociale Werkvoorziening (SW)-bedrijven. De Werkbedrijven moeten mensen met een arbeidsbeperking (Wajong-ers en WSW-ers) aan werk helpen. Dat kan in de vorm van beschut werk, detachering bij reguliere werkgevers of een reguliere baan met begeleiding.

Meer over het sociaal akkoord:
Dit zijn de hoofdpunten van het sociaal akkoord 2013 (Personeelsnet)
Dit zijn de 63 maatregelen uit het sociaal akkoord (Personeelsnet)
Complete tekst van het sociaal akkoord (40 pagina's van de Stichting van de Arbeid).

Doorsturen:

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?