Personeelsnet

Modaal inkomen stijgt in 2022 met 7,75 euro per maand

Het netto maandsalaris van Nederlanders met een modaal inkomen stijgt in 2022 met 7,75 euro. Dat is een kleine salarisverbetering van 0,34 procent. Werknemers die het minimumloon verdienen gaan er meer op vooruit. Hun salaris stijgt met netto 2 procent.

Dit blijkt uit de doorrekeningen die HR-dienstverlener Visma | Raet jaarlijks uitvoert, op basis van de Rijksbegroting die op  Prinsjesdag is gepresenteerd. Bij de becijfering is geen rekening gehouden met eventuele wijzigingen in de pensioenpremies.

Minimumloon stijgt 2 procent
Medewerkers die een inkomen verdienen van twee keer modaal, krijgen er volgend jaar onderaan de streep 19,25 euro per maand bij. Dat is een stijging van 0,51 procent. Medewerkers met een minimumloon, zien in 2022 hun netto inkomen stijgen met 32,54 euro ten opzichte van januari 2021. Dit is een stijging van 2,06 procent.

Dat het nettosalaris in 2022 gaat stijgen, komt voor twee op de vijf werkenden als een verrassing. Zo had 41 procent verwacht dat zijn salaris op 1 januari 2022 gelijk zou blijven. De helft van de werkenden (47%) rekende wel op een stijging en slechts 3 procent verwachte een lager salaris.

Meer salaris zegt niets over koopkracht
Met de bruto/netto check kan iedereen zijn of haar eigen salaris in 2022 berekenen. Hierin zijn de meest actuele wetswijzigingen verwerkt.

Visma | Raet wil werkgevers en medewerkers met de salarisberekening meer inzicht geven over de juiste cijfers. Daarbij wordt benadrukt dat de salarisverbetering niets zegt over de koopkracht van mensen: het gaat puur over het bedrag onderaan de streep op de salarisstrook.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?