Personeelsnet

Langere proeftijd in nieuwe arbeidswet alweer van de baan

Het kabinet wil de arbeidsmarkt opnieuw hervormen en heeft daarom de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) bij de Tweede Kamer ingediend. Vandaag begint de kamerbehandeling van het wetsvoorstel, maar vooraf is al duidelijk dat de langere proeftijd van vijf maanden het niet gaat halen.

Met de WAB wil het kabinet het verschil tussen flexwerk en vast werk verkleinen. Het moet voor bedrijven aantrekkelijker worden om mensen in vaste dienst te nemen. In dat geval zou een proeftijd van vijf maanden de drempel kunnen verlagen. Het is slechts één van de maatregelen van de nieuwe wet die de arbeidsmarkt moet hervormen.

De coalitiepartijen hebben geluisterd naar brede kritiek op het voorstel om de proeftijd in een vast contract te verlengen van twee naar vijf maanden. Ze willen niet dat die maatregel in de wet blijft staan. De vakbeweging vreesde dat kwaadwillende werkgevers misbruik zouden maken van deze mogelijkheid om werknemers na krap vijf maanden zomaar op straat te zetten.

Overzicht maatregelen Wet Arbeidsmarkt in balans
In het wetsvoorstel voor de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) staat een waaier aan maatregelen voor flexibele arbeid, het ontslagrecht en de financiering van de WW. Een overzicht van de maatregelen, vindt u hieronder:

WAB in het kort

  • De WAB maakt het eenvoudiger om een vast contract aan te bieden. Zo worden de mogelijkheden voor de proeftijd verruimd (deze maatregel gaat dus waarschijnlijk niet helemaal door) en komt er een cumulatiegrond voor redelijke gronden voor ontslag. Ook wordt het verschil in de kosten van ontslag tussen flexibele en vaste contracten kleiner. Dit kan door de opbouw van de transitievergoeding voor vaste en flexibele contracten gelijk te trekken.
  • Werkgevers die vaste contracten aanbieden, gaan een lagere WW-premie afdragen.
  • Tegelijkertijd wordt de mogelijkheid voor flexibiliteit uitgebreid voor terugkerend tijdelijk (seizoens-)werk dat maximaal negen maanden in een jaar kan worden verricht. In dat geval komt er meer ruimte om af te wijken van de ketenbepaling.
  • De ketenregeling wijzigt weer: de periode waarna opeenvolgende tijdelijke contracten overgaan in een contract voor onbepaalde tijd, wordt weer verlengd van twee naar drie jaar.
  • Oproepcontracten blijven mogelijk, maar het kabinet gaat wel de positie van oproepkrachten versterken om negatieve effecten, zoals permanente beschikbaarheid, te voorkomen.
  • Payrollen blijft ook mogelijk, zolang het alleen wordt gebruikt om de werkgever te ontzorgen en niet meer voor concurrentie op arbeidsvoorwaarden.
  • Voor de lange termijn wil het kabinet ook bekijken of de verschillende stelsels van het arbeidsrecht, sociale zekerheid en fiscaliteit nog wel aansluiten bij een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Daarom stelt het kabinet een onafhankelijke commissie in die zal onderzoeken of ons huidige stelsel nog aansluit op de arbeidsmarkt van de toekomst.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?