In 2028 gaat de AOW-leeftijd naar 67 jaar en drie maanden

De leeftijd waarop Nederlanders recht hebben op AOW gaat in 2028 met drie maanden omhoog naar 67 jaar en drie maanden. De pensioenleeftijd gaat omhoog omdat het CBS berekent dat de levensverwachting van de gemiddelde Nederlander verder stijgt naar 86 jaar. Daardoor kan een gemiddelde gepensioneerde dan nog zo’n 18 jaar en 9 maanden van het pensioen genieten. De AOW-leeftijd is in 2024 67 jaar en dat blijft zo tot en met 2027.

Dat schrijft minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen in een brief aan de Tweede Kamer.

De automatische verhoging van de AOW-leeftijd volgt uit de levensverwachting die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verwacht in 2028. In dat jaar zal een 65-jarige gemiddeld nog 21,05 jaar leven.

Pensioenleeftijd minder snel omhoog
In 2019 is in het Pensioenakkoord afgesproken dat de AOW-leeftijd minder snel zou gaan stijgen. Voor iedere 4,5 maand dat Nederlanders naar verwachting langer leven, zal de AOW-leeftijd met 3 maanden omhoog gaan. Dat gebeurt op basis van de jaarlijkse CBS-prognose voor de resterende levensverwachting van 65-jarigen, waarbij de wet steeds vijf jaar vooruit kijkt.

Vorig jaar was de verwachting van het CBS dat 65-jarigen in 2027 een levensverwachting van 20,93 jaar zouden hebben. Dat was hoger dan de jaren daarvoor, maar niet genoeg voor een automatische verhoging van de AOW-leeftijd. De AOW-leeftijd bleef daarom 67 jaar. Dit jaar is de verwachting dat 65-jarigen in 2028 een levensverwachting van 21,05 jaar hebben. Dat is genoeg om de AOW-leeftijd te verhogen naar 67 jaar en drie maanden.

Ieder volgend geboortejaar leven we een maand langer
De levensverwachting neemt sinds de invoering van de AOW in 1957 ieder jaar met ongeveer een maand toe. Tijdens de coronapandemie de afgelopen twee jaar zijn er meer mensen overleden dan normaal en daalde de levensverwachting, maar het CBS verwacht dat de levensverwachting snel weer teruggaat naar het oude niveau.

De prognose van de levensverwachting is onderdeel van de jaarlijkse bevolkingsprognose van het CBS. Deze beschrijft de meest waarschijnlijke toekomstige ontwikkeling van de Nederlandse bevolking.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?