Personeelsnet

Dekkingsgraad pensioenen zo laag, dat korting dreigt voor 8 miljoen mensen

De grootste pensioenfondsen van Nederland zuchten onder de lage rente, waardoor hun dekkingsgraden onder de kritische grens zakken. Daardoor krijgen 8 miljoen pensioendeelnemers (gepensioneerden én werknemers) zeer waarschijnlijk te maken met een korting van hun pensioen. De vooruitzichten zijn zo slecht, dat ook de soepeler regels van het nieuwe pensioenakkoord niet helpen om korting tegen te gaan.

In het tweede kwartaal van 2019 zijn de dekkingsgraden van veel pensioenfondsen verder omlaag gegaan, meldt de Pensioenfederatie. Het gaat dan ook om de vier grootste pensioenfondsen ABP, Zorg & Welzijn, PMT en PME.
De noodzaak om te korten komt doordat de rente toch weer is gedaald, terwijl de verwachting was dat die eigenlijk nauwelijks meer verder omlaag zou kunnen. De pensioenfondsen haalden wel positieve rendementen op hun beleggingen, maar die konden het negatieve rente-effect niet voldoende compenseren.

Vakbond FNV is tegen de pensioenkorting en wil deze tegenhouden in aanloop naar de uitwerking van het nieuwe pensioenakkoord.

Toch korten, ondanks pensioenakkoord
Of er daadwerkelijk wordt gekort hangt af van de dekkingsgraad aan het eind van het jaar. Volgens de oorspronkelijke regels, moeten pensioenfondsen die 5 jaar achtereen met hun dekkingsgraad onder de 104,3 procent zitten, in 2020 de pensioenuitkeringen (en pensioenaanspraken) verlagen.

Maar door het onlangs afgesproken pensioenakkoord zijn de regels iets soepeler geworden. Daarin is afgesproken dat fondsen, die op 31 december een dekkingsgraad van 100 procent of hoger hebben, niet hoeven te korten. Halen deze pensioenfondsen de 100 procent dekkingsgraad niet, dan moeten zij de pensioenen alsnog verlagen. Ze moeten dan net zo lang verlagen tot hun dekkingsgraad weer op 100 procent komt en hoeven dus ook niet meer terug naar ten minste 104,3 procent.

Lage dekkingsgraden staan herstel in de weg
De lage dekkingsgraden hebben invloed op de haalbaarheid van de herstelplannen. Als een pensioenfonds in zijn herstelplan niet kan aantonen dat het binnen 10 jaar op het vereist eigen vermogen (VEV) komt, moet het ook gaan verlagen.

Onlangs heeft een adviescommissie onder leiding van oud-minister Dijsselbloem die normen nog eens aangescherpt. De Pensioenfederatie inventariseert nog wat hiervan de effecten zijn.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?