Personeelsnet

Deeltijd WW: Donner's ei van Columbus?

Nu werktijdverkorting niet voldoende blijkt om ontslagen tegen te gaan, zint minister Donner op andere oplossingen. In ruil voor loonmatiging wil de minister deeltijd WW mogelijk maken. Al in januari zinspeelt minister Piet Hein Donner op de mogelijkheid van deeltijd-ontslag. In een interview met het Algemeen Dagblad pleit Donner hier vorige maand voor als werktijdverkorting niet voldoende soelaas biedt. Werktijdverkorting Werktijdverkorting is bedoeld voor bedrijven die met een "acute vraaguitval" te maken hebben. Het geeft bedrijven een adempauze van maximaal 24 weken. Met werktijdverkorting kunnen werknemers waarvoor onvoldoende werk is, gewoon in dienst blijven bij de werkgever. Voor de dagen dat zij niet werken en bijvoorbeeld scholing krijgen, krijgt de werkgever een vergoeding uit de WW-fondsen. Tenminste als het bedrijf hiervoor een aanvraag heeft gedaan bij het ministerie van Sociale Zaken en aan de strenge voorwaarden voldoet. Deeltijd WW bij ontslag In januari gaf de minister aan dat het instrument werktijdverkorting alleen een tijdelijke overbrugging kan zijn. Het schiet tekort als ontslagen onvermijdelijk zijn. "Omdat het niet is gericht op het vinden van nieuw werk, maar uitgaat van behoud van de oude baan". Volgens hem is deeltijd WW - al dan niet als onderdeel van een sociaal plan - beter geschikt om mensen om te scholen en aan ander werk te helpen. Vooralsnog zijn de vakbonden niet enthousiast over het voorstel van Donner. Zij zijn bevreesd dat werknemers die deeltijd in de WW terecht komen om een opleiding te volgen, eerder hun WW-aanspraken moeten opsouperen en daardoor eerder in de bijstand terecht komen. Sympathieker dan 'echt' ontslag? Los van deze discussie vraag ik me of wat de toegevoegde waarde is van deeltijd ontslag. Op het eerste gezicht lijkt het sympathieker dan een 'echt' volledig ontslag. Maar zal het werken? Natuurlijk houdt deeltijd ontslag werknemers in ieder geval nog enkele dagen aan het werk. Maar zal dat hen niet verhinderen om zich voluit te richten op een nieuwe toekomst? Op omscholing, op een baan in een andere sector? Bijvoorbeeld omdat ze hopen dat het allemaal meevalt en dat ze straks weer fulltime aan de slag kunnen in hun oude baan?

Minister Donner: Deeltijd WW voor scholing?Nu werktijdverkorting niet voldoende blijkt om ontslagen tegen te gaan, zint minister Donner op andere oplossingen. In ruil voor loonmatiging wil de minister deeltijd WW mogelijk maken.

Al in januari zinspeelt minister Piet Hein Donner op de mogelijkheid van deeltijd-ontslag. In een interview met het Algemeen Dagblad pleit Donner hier vorige maand voor als werktijdverkorting niet voldoende soelaas biedt.

Werktijdverkorting
Werktijdverkorting is bedoeld voor bedrijven die met een "acute vraaguitval" te maken hebben. Het geeft bedrijven een adempauze van maximaal 24 weken.

Met werktijdverkorting kunnen werknemers waarvoor onvoldoende werk is, gewoon in dienst blijven bij de werkgever. Voor de dagen dat zij niet werken en bijvoorbeeld scholing krijgen, krijgt de werkgever een vergoeding uit de WW-fondsen. Tenminste als het bedrijf hiervoor een aanvraag heeft gedaan bij het ministerie van Sociale Zaken en aan de strenge voorwaarden voldoet.

Deeltijd WW bij ontslag
In januari gaf de minister aan dat het instrument werktijdverkorting alleen een tijdelijke overbrugging kan zijn. Het schiet tekort als ontslagen onvermijdelijk zijn. "Omdat het niet is gericht op het vinden van nieuw werk, maar uitgaat van behoud van de oude baan". Volgens hem is deeltijd WW - al dan niet als onderdeel van een sociaal plan - beter geschikt om mensen om te scholen en aan ander werk te helpen.

Vooralsnog zijn de vakbonden niet enthousiast over het voorstel van Donner. Zij zijn bevreesd dat werknemers die deeltijd in de WW terecht komen om een opleiding te volgen, eerder hun WW-aanspraken moeten opsouperen en daardoor eerder in de bijstand terecht komen.

Sympathieker dan 'echt' ontslag?
Los van deze discussie vraag ik me of wat de toegevoegde waarde is van deeltijd ontslag. Op het eerste gezicht lijkt het sympathieker dan een 'echt' volledig ontslag. Maar zal het werken?
Natuurlijk houdt deeltijd ontslag werknemers in ieder geval nog enkele dagen aan het werk. Maar zal dat hen niet verhinderen om zich voluit te richten op een nieuwe toekomst? Op omscholing, op een baan in een andere sector? Bijvoorbeeld omdat ze hopen dat het allemaal meevalt en dat ze straks weer fulltime aan de slag kunnen in hun oude baan?

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?