Personeelsnet

Coronacrisis: Tozo-uitkering voor zelfstandigen met vermogensoets tot 1 juli 2021

De coronasteun voor zelfstandige ondernemers (Tozo) wordt verlengd tot de zomer van 2021. Met de Tozo worden zelfstandig ondernemers ondersteund die vanwege de coronacrisis te maken hebben met derving van inkomsten en liquiditeitsproblemen. Naast de partnertoets uit de Tozo2, wordt in de Tozo3 vanaf 1 oktober 2020 een beperkte vermogenstoets op spaargeld ingevoerd.

De Tozo kent twee voorzieningen, aanvullende inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal. Zelfstandigen met een huishoudinkomen onder het sociaal minimum kunnen binnen de huidige regeling aanspraak maken op financiële bijstand voor levensonderhoud.

Naar schatting 374.000 zelfstandigen hebben tot 1 juni gebruik gemaakt van Tozo1. Op de Tozo2 (die tot 1 oktober geldt), is tot medio augustus circa 95.000 keer een beroep gedaan. Dat is minder omdat zelfstandigen weer aan het werk zijn gegaan en omdat een partnertoets geldt voor de Tozo2.

Spaargeld telt nu mee
De nieuwe regeling Tozo3 kijkt opnieuw naar het inkomen van de partner, maar nu ook naar overige financiële middelen van de zelfstandige. Zelfstandigen die inkomensondersteuning willen, mogen niet meer vermogen hebben dan €46.520 (zoals contant geld, bank- en spaarsaldo en aandelen, obligaties en opties).

De vermogenstoets wordt zodanig vormgegeven dat zelfstandigen niet worden gedwongen onderdelen van hun bedrijf of zelfstandig beroep te liquideren. Ander vermogen, zoals uit een eigen woning, afgeschermd pensioen, bedrijfspand, machines, zakelijke apparatuur en voorraden, wordt buiten beschouwing gelaten.

Nieuwe fase vanaf 2021
De Tozo is een bijstandsregeling, dus bedoeld voor mensen die niet over de middelen beschikken om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien. Nu het beroep op de Tozo aanzienlijk afneemt, kunnen de gemeenten weer een eenvoudige toets uitvoeren en kan de Tozo gerichter worden ingezet.

Per 1 januari 2021 start een volgende fase binnen de Tozo, waarin zelfstandig ondernemers zich moeten voorbereiden op een (nieuwe) toekomst als  ondernemer óf als werknemer in loondienst. Gemeenten gaan samen met de zelfstandig ondernemer inventariseren of daar ondersteuning bij nodig is, zoals coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie.

Vanaf 1 juli 2021 in de bijstand
De Tozo loopt tot 1 juli 2021. Daarna kunnen zelfstandig ondernemers eventueel nog beroep doen op de reguliere Bbz. De bijstand is beschikbaar zowel voor ondernemers die hun bedrijf willen voortzetten, als voor ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen.

CORONA EN HR: Handige HR-tools voor die nu mooi van pas komen

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?