CNV: geen concurrentiebeding bij ontslag in proeftijd en faillisement

Vakbond CNV heeft grote bezwaren tegen een onderdeel van het wetsvoorstel dat de toepassing van het concurrentiebeding wijzigt. Want bij ontslag tijdens proeftijd, en bij faillissement van het bedrijf, blijft de werknemer volgens het wetsvoorstel gebonden aan het concurrentiebeding. Dat is ‘onnodig duperend’ voor duizenden werknemers, vindt de vakbond.

Het CNV schat in dat duizenden werknemers risico lopen en wil dit onderdeel van het wetsvoorstel van minister van Gennip (SZW) snel van tafel.

“In je proeftijd ben je al kwetsbaar omdat er heel weinig ontslagbescherming is. En na ontslag kun je dan geen kant op omdat je gebonden bent aan het concurrentiebeding. Deze rare regel moet dus van tafel,” stelt CNV-voorzitter Piet Fortuin. “Het concurrentiebeding stamt uit 1907. In deze tijd van hoge arbeidsmobiliteit is dit een volstrekt achterhaald middel dat werknemers te veel benadeelt. Werken vanuit vertrouwen en goede afspraken bij vertrek is in de praktijk veel effectiever. Ook de werkgever profiteert immers van een goede verstandhouding met vertrekkende werknemers.”

Teken liever een geheimhoudingsverklaring
In de praktijk is het vrijwel ondenkbaar dat een werknemer in proeftijd op de hoogte is van allerlei bedrijfsgeheimen en die meeneemt naar een concurrent. Want bij een ontslag in proeftijd is de werknemer tenslotte nog maar een paar weken goed en wel in dienst. Er is bovendien een alternatief: de geheimhoudingsverklaring, stelt het CNV.

Een derde van de werkgevers neemt nu standaard een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst op, ook als daar geen enkele aanleiding toe is. Fortuin: "Dat betekent dat 3,3 miljoen werkenden onnodig risico lopen als ze een nieuwe baan aangaan. Daar zit immers bijna altijd een proeftijd aan vast. Dit voorstel dupeert duizenden werknemers die in hun proeftijd worden ontslagen." Daarnaast beperkt het de mobiliteit van werknemers, hetgeen in de huidige krappe arbeidsmarkt volgens het CNV niet wenselijk is.

Verder wel een verbetering
De vakbond is op zich wel tevreden dat de minister van SZW met maatregelen komt om het concurrentiebeding aan banden te leggen. Zo moeten werkgevers –op voorstel van CNV – betalen als de werkgever een beroep doet op het concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst.

Maar het wetsvoorstel schiet tekort op een aantal cruciale punten. Zo zijn werknemers bij een faillissement ook nog gebonden aan het concurrentiebeding, terwijl er dan weinig risico meer is als bedrijfsgeheimen worden gedeeld. “De curator beëindigt bij faillissement vrijwel altijd gelijk de arbeidsovereenkomst met de werknemers, waardoor werknemers met een concurrentiebeding ernstig worden belemmerd in hun grondwettelijk recht van vrije arbeidskeuze en in het aangaan van een nieuwe arbeidsovereenkomst. Deze maatregelen moeten er echt uit, “benadrukt Fortuin.

MIS NIKS MEER: Schrijf je hier in voor de gratis HR-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?