Mogelijk verbod concurrentiebeding tot anderhalf keer modaal

Nu steeds meer arbeidscontracten een concurrentiebeding bevatten, moet duidelijker worden wanneer dit beding precies kan worden ingeroepen door een werkgever. Want het concurrentiebeding belemmert nu de arbeidsmarkt en legt onnodige druk op de rechtspraak, omdat het relatief vaak wordt aangevochten. Minister Van Gennip (SZW) heeft nu een wetsvoorstel met aangescherpte regels klaargelegd voor internetconsultatie.

Onderzoek toonde eerder al aan dat nu één op de drie werkgevers een concurrentiebeding hanteert, vrijwel altijd als een standaardclausule in het contact. Maar dat gebeurt vooral als zekerheid, want vaak is er geen echt goede reden voor. Dat kan werknemers afschrikken, waardoor zij niet over durven te stappen naar een andere werkgever. Naar schatting zijn 3,1 miljoen werknemers gebonden aan een concurrentiebeding.

Nieuwe voorwaarden concurrentiebeding
Het wetsvoorstel om deze situatie te veranderen, is nu beschikbaar voor internetconsultatie.
In het kort zijn dit de voorgestelde wijzigingen:

  • Het concurrentiebeding wordt wettelijk begrensd in duur;
  • Het concurrentiebeding moet geografisch worden afgebakend, specifiek en gemotiveerd in het contract;
  • De werkgever moet in vaste contracten het zwaarwichtig bedrijfsbelang van een concurrentiebeding motiveren (dit geldt al voor tijdelijke contracten);
  • Als een werkgever een vertrekkende werknemer aan het concurrentiebeding houdt, moet de werkgever een vergoeding betalen aan de werknemer. Dit wordt een wettelijk bepaald percentage van het laatstverdiende salaris. Zo’n vergoeding zorgt ervoor dat werkgevers goed nadenken voordat ze het concurrentiebeding opnemen en inroepen.
  • Na overleg met de Tweede Kamer, bekijkt de minister of het concurrentiebeding kan worden verboden tot een salarisgrens van minimaal anderhalf keer het modaal inkomen.

Oneigenlijk gebruik concurrentiebeding
Hoewel meer dan een derde van alle werknemers momenteel een concurrentiebeding heeft, blijkt uit de praktijk dat veel werknemers geen toegang hebben tot cruciale informatie die het bedrijf kan schaden. Dit heeft geleid tot oneigenlijk gebruik van het concurrentiebeding, zoals het voorkomen van vertrek naar concurrenten of simpelweg uit voorzorg.

 Minister Van Gennip wil daarom het aantal concurrentiebedingen terugdringen en de balans tussen werkgever en werknemer herstellen, terwijl de rechtszekerheid behouden blijft.

Nieuwe regels concurrentiebeding

Kenmerken

Maximale duur van een jaar

  • Het concurrentiebeding mag maximaal een jaar gelden

Motivering door werkgever

  • Werkgevers moeten altijd motiveren welke zwaarwegende bedrijfs- en dienstbelangen er zijn om het concurrentiebeding af te sluiten

Verplichte vergoeding

  • Werkgevers moeten een verplichte vergoeding betalen aan de werknemer als zij een beroep doen op het concurrentiebeding

Verkenning van verbod

  • Het kabinet zal verkennen of concurrentiebedingen kunnen worden verboden tot een minimumsalarisgrens (1,5 modaal), met een toezegging aan de Tweede Kamer om deze verkenning voor komende zomer op te leveren

 

MIS NIKS MEER: Schrijf je hier in voor de gratis HR-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?