Personeelsnet

Zorgen over baanbehoud vooral bij 50-plussers

Wie een baan heeft, klampt daar nu aan vast. Vooral 50 tot 60 jarigen zijn blij met hun werk, maar ook bang het te verliezen. Bij 60-plussers is die angst veel kleiner, omdat zij er waarschijnlijk op rekenen bij ontslag redelijk schadevrij hun pensioen in te kunnen stromen.

Steeds meer werknemers maken zich zorgen over het behoud van hun baan, blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2012 van TNO en CBS. Deze zorgen zijn het grootst bij 50 tot 60 jarige werknemers. Tegelijkertijd zijn werknemers van deze leeftijd vaker enthousiast over hun baan dan jongere werknemers. 

Eind 2012 maakte 32 procent van de werknemers zich zorgen over het behoud van hun baan. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2007, toen 16 procent zich zorgen maakte. In de tussenliggende jaren is het aandeel werknemers dat zich zorgen maakt over het behoud van de baan bijna elk jaar gestegen. In 2012 was de toename 6 procentpunt ten opzichte van een jaar eerder.

Zorgen nemen toe met de leeftijd
Zorgen over het behoud van de baan komen meer voor naarmate werknemers ouder zijn. Dat geldt zowel voor mannen als voor vrouwen. Werknemers van 50 tot 60 jaar zijn het vaakst bezorgd. Eind 2012 was dit zo bij bijna 40 procent van de werknemers in deze leeftijdsgroep.


Werknemers die zich zorgen maken over het behoud van hun baan, naar leeftijd

De 60-plussers zijn met 23 procent een stuk minder vaak bezorgd. Zorgen over het behoud van de baan komen met 17 procent het minst voor bij de werknemers tot 20 jaar.

Veel enthousiasme bij ouderen
Oudere werknemers zijn vaker enthousiast over hun baan dan jongere werknemers. Eind 2012 was bijna driekwart van de 50 plussers enthousiast. Van alle werknemers is 67 procent enthousiast over de baan.

Bij de werknemers tot 20 jaar is het aandeel dat enthousiast is met 55 procent het kleinst. Vaak gaat het bij deze jongste leeftijdsgroep om een bijbaan naast het volgen van een opleiding. Het verschil in enthousiasme over de baan tussen jonge en oudere werknemers bestaat zowel bij mannen als bij vrouwen.

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?