Wijzigingen in het belastingplan 2024 die HR moet kennen

In de laatste vergadering voor het verkiezingsreces, heeft de Tweede Kamer het Belastingplan voor 2024 goedgekeurd. Wel zijn daarin enkele significante wijzigingen aangebracht ten opzichte van de oorspronkelijke plannen die op Prinsjesdag door het demissionaire kabinet werden voorgesteld. De wijzigingen die van belang zijn voor de HR-adviseur, zetten we hier op een rij.

Op 22 november 2023 gaan we in Nederland opnieuw naar de stembus en de Tweede Kamer is daarom nu met ‘verkiezingsreces’. Er stond daardoor nog meer druk op de Kamerleden om de begrotingen en het belastingplan voor volgend jaar te bespreken. Het belastingplan, dat op Prinsjesdag werd gepresenteerd, is door de Kamerleden op een aantal punten gewijzigd en daarna goedgekeurd

Het belastingplan 2024 omvat onder andere een kleine verhoging van het lage tarief voor de inkomstenbelasting, meer mogelijkheden voor het belastingvrij verstrekken van ov-abonnementen, en een onbelaste vergoeding van € 0,23 per zakelijke kilometer door werkgevers aan hun werknemers.
Meer over de wijzigingen voor HR in 2024 ziet u hier.

Belangrijke wijzigingen voor HR-adviseurs van het Belastingplan 2024 zijn:

 • De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) blijft tot 2027 in stand omdat het niet lukt om de kinderopvang gratis te maken.
  De afbouw gaat veel geleidelijker, in negen stappen. Het bedrag van de IACK kan oplopen tot 2500 euro per jaar.
 • De 30%-regeling voor expats wordt vanaf 1 januari 2024 verder versoberd. Deze regeling geldt voor bepaalde groepen buitenlandse werknemers met waardevolle kennis en vaardigheden (expats), die daardoor vijf jaar na hun komst over dertig procent van hun bruto inkomen vrijgesteld zijn van belasting.

  In het belastingplan staat al dat deze regeling niet langer kan worden toegepast op loon boven de Balkenendenorm (2024: EUR 233.000).

  Het belastingvoordeel zal in de nieuwe regeling geleidelijk afnemen: in de eerste 20 maanden blijft een belastingvrijstelling gelden over 30% van belastbare loon. Voor de daaropvolgende 20 maanden wordt dat 20% en de daaropvolgende 20 maanden tot ten hoogste 10% van dat loon. Na 60 maanden is de maximale looptijd van een beschikking met betrekking tot de 30%-regeling verstreken.
  Er komt een overgangsregeling voor werknemers die in het laatste tijdvak van 2023 gebruik konden maken van deze regeling.
 • Ook de regeling voor partiële buitenlandse belastingplicht wordt per 1 januari 2025 afgeschaft, met een overgangsregeling tot en met 2026 voor bestaande gevallen.
  Met deze regeling kunnen de 30%- expats ervoor kiezen als buitenlands belastingplichtige te worden aangemerkt voor hun inkomen in box 2 en 3. Daardoor hoeven ze alleen over Nederlandse aandelen en Nederlands vastgoed belasting te betalen.
 • Er komt een specifieke regeling voor fiscaal bovenmatige pensioenregelingen, zoals de pensioenregeling voor kappers die geen franchise kent.
 • Mensen met een vermogen boven €57.000 (€114.000 voor paren) gaan meer belasting betalen in Box 3 over hun spaargeld en aandelen, namelijk 36%.
 • Ondernemers met een BV gaan ook meer belasting betalen in Box 2, namelijk 33% belasting over hun inkomen dat uitstijgt boven €67.000.
 • De energiebelasting wordt opnieuw verlaagd, waardoor huishoudens deels gecompenseerd worden voor de stijgende kosten voor stroom en gas.
 • Ook blijft de korting op de brandstofaccijns een jaar langer in stand, waardoor de benzineprijs aan de pomp niet met dubbeltjes zal stijgen. Dit is wel een hele dure maatregel die de schatkist €1,2 miljard kost.
  Dit wordt gedekt door een graai te nemen uit het Nationaal Groeifonds dat bedoeld is voor innovatie en waarvoor de staat geld moet lenen.
 • Om de kosten te dekken gaan ook banken €150 miljoen meer belasting betalen.

Afgewezen wijzigingen

 • Enkele voorstellen zijn echter afgewezen door de Tweede Kamer, waaronder een extra belastingverhoging voor grote bedrijven, een verhoging van het belastingtarief voor winsten uit innovatie en een extra belasting op vliegtickets voor overstappende passagiers op Nederlandse luchthavens.
 • Ook een verruiming van de vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) gaat niet door. Er lag een voorstel om die te verruimen van 1,92% naar 5% voor de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom, maar dat gaat dus niet gebeuren.


MIS NIKS MEER: Schrijf je hier in voor de gratis HR-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?