Personeelsnet

Wettelijk minimumloon stijgt 24 euro per maand vanaf 1 januari 2022

Het wettelijk minimumloon gaat vanaf 1 januari 2022 met 24 euro omhoog naar 1725 euro per maand. Bij de vorige aanpassing, op 1 juli 2021, steeg het minimumloon al met 17 euro extra per maand. Deze nieuwe loonbedragen staan nog los van de eventuele verhoging die het nieuwe kabinet naar verwachting zal doorvoeren.

De aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2022 is bekendgemaakt in de Staatscourant.

In januari en juli vastgesteld
Twee keer per jaar, op 1 juli en 1 januari wordt het wettelijk minimumloon vastgesteld door de minister van SZW. In de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is geregeld dat de algemene welvaartsontwikkeling ook merkbaar moet zijn voor werknemers met een minimumloon en voor uitkeringsgerechtigden. Daarom is het minimumloon gekoppeld aan de gemiddelde contractloonontwikkeling. Daarbij wordt uitgegaan van de gemiddelde procentuele ontwikkeling van de contractlonen in de marktsector, de gepremieerde en gesubsidieerde sector en bij de overheid.

De minister kan afwijken van die regel als sprake is van een bovenmatige loonontwikkeling, of als er heel veel mensen gebruik moeten maken van sociale zekerheidsregelingen en de verhouding ‘inactieven’ en ‘actieven’, scheef is. Maar dat is in 2022 niet het geval.

Wettelijk minimumloon vanaf januari 2022
De minimumloonbedragen worden uitgedrukt in bedragen per maand, per week en per (werk)dag. Een uniform wettelijk minimumuurloon kent de wet niet. Het uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2022:

  • € 1.725,00 per maand (was € 1701)
  • € 398,10 per week (was € 392,55)
  • € 79,62 per dag (was € 78,51)

Weliswaar begint de laagste loonschaal in veel cao’s met een salaris boven het WML-bedrag, maar als er geen cao is, moet de werkgever tenminste het wettelijk minimumloon betalen. Overigens behoort een forsere verhoging van het wettelijk minimumloon tot de mogelijkheden. Bij de kabinetsformatie ligt dit voorstel op tafel, omdat het voor mensen met een minimumloon nauwelijks  mogelijk is om goed rond te komen.

Minimum(jeugd)loon naar arbeidsduur
Het minimumjeugdloon wordt afgeleid van het wettelijk minimumloon. Het uurbedrag van het minimumloon en het minimumjeugdloon, is afhankelijk van de leeftijd en de omvang van de gebruikelijke werkweek. Het bruto minimumloon per uur per 1 januari 2022 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband is:

Leeftijd

36 uur per week

38 uur per week

40 uur per week

21 jaar en ouder

11,06

10,48

9,96

20 jaar

8,85

8,39

7,97

19 jaar

6,64

6,29

5,98

18 jaar

5,53

5,24

4,98

17 jaar

4,37

4,14

3,94

16 jaar

3,82

3,62

3,44

15 jaar

3,32

3,15

2,99

Beroepsbegeleidende leerweg
Het bruto minimumloon per uur voor werknemers met een bbl-arbeidsovereenkomst met een fulltime dienstverband, wordt per 1 januari 2022:

Leeftijd

36 uur per week

38 uur per week

40 uur per week

20 jaar

6,81

6,45

6,13

19 jaar

5,81

5,50

5,23

18 jaar

5,04

4,77

4,53


MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?