Werknemers willen invoering Wet werken waar je wilt, maar senaat beslist

Dinsdag 12 september 2023 beslist de nieuwe Eerste kamer of de Wet werken waar je wilt werkelijkheid wordt. Nu het kabinet is gevallen, kan het nog spannend worden of de nieuwe senatoren hun goedkeuring willen geven aan de initiatiefwet. Als de wet wordt ingevoerd, kunnen werknemers een verzoek doen om thuis te werken. Zeven van de tien werknemers, willen in ieder geval dat de senatoren ‘voor’ stemmen.

De Wet werken waar je wilt is een initiatief van Tweede Kamerleden van D66 en GroenLinks uit 2021. Sinds die tijd is het initiatiefwetsvoorstel behandeld in beide kamers van het parlement. Nu is het aan de nieuw aangetreden Eerste Kamer om een definitief oordeel te geven. In de Tweede Kamer stemden alleen de PVV, FVD en Groep Van Haga tegen de wet, dus er is in principe een grote meerderheid vòòr het wetsvoorstel.

Verzoek om aanpassing arbeidsplaats
Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, kan een werknemer bij de werkgever een verzoek doen om aanpassing van de arbeidsplaats. Dat mag het woonadres zijn, of een andere passende plek van waaruit het werk kan worden verricht (bijvoorbeeld een satellietkantoor of een vestiging van het bedrijf in de buurt).

De werkgever moet het verzoek op eenzelfde manier behandelden als een verzoek om aanpassing van de werktijd of arbeidsduur. Door deze aanpassing wordt een thuiswerk- of werkplekverzoek dan hetzelfde behandeld als andere verzoeken voor wijziging van de arbeidsduur en werktijden. De werkgever moet een verzoek in principe inwilligen, tenzij er zwaarwegende bezwaren zijn. De Wet flexibel werken (Wfw) wordt hierop aangepast.

Nederlandse werknemer wil de wet
De Nederlandse werknemer zit al met smart te wachten op invoering van de wet: 70% vindt dat het recht op thuiswerken bij wet geregeld moet zijn. Dat blijkt uit de eerste resultaten van onderzoek door Owl Labs, een bedrijf dat systemen levert om op afstand te vergaderen.

De wet ‘Werken waar je wilt’ komt op het moment dat veel werknemers zijn teruggekeerd naar de werkvloer. Van de ondervraagde medewerkers werkt 51% nu weer volledig op kantoor. Bijna de helft van hen (45%) zegt dat dit komt omdat hun werkgever vanwege ‘traditionele werkverwachtingen’ wil dat ze op kantoor werken. Maar een ruime meerderheid van de ondervraagde medewerkers vindt dat het recht op thuiswerken bij wet geregeld zou moeten zijn. Invoering van de ‘Wet werken waar je wilt’ zou daarmee dus tegemoetkomen aan de wens van zeven van de tien Nederlandse werknemers.

Salaris inleveren voor flexibiliteit
Flexibel werken is belangrijk voor Nederlandse werknemers. Uit het onderzoek van Owl Labs blijkt dat een flink deel (44%) wel 10% of meer van zijn salaris zou inleveren voor flexibele werktijden, en 24% zou zelfs 15% van zijn salaris over hebben voor flexibiliteit in werklocatie.

Als werknemers door hun werkgever toch verplicht worden om op kantoor te werken, dan zou ruim twee derde (69%) daar met tegenzin gevolg aan geven. Werkgevers moeten dan rekening houden wet minder werktevredenheid en lagere productiviteit. En ze lopen ook het risico dat werknemers op zoek gaan naar een baan waar hybride werken wél mogelijk is.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?