Werknemers bereid om 20% loon in te leveren voor duurzamer werk

Tweederde van de werkenden in Nederland wil het liefst bij een milieubewuste organisatie werken. Dat zijn vooral vrouwen, jongeren en hoogopgeleiden met een hoog salaris. Een deel van hen is bereid tot een vijfde van het salaris in te leveren om te werken bij een werkgever die milieubewust is. Hoewel vooral jongeren onder 35 jaar graag willen werken bij een klimaatbewuste organisatie, zijn zij toch minder bereid om daarvoor salaris in te leveren. Klimaatbewuste werkgevers kunnen hier hun voordeel mee doen op de arbeidsmarkt.

Dat zijn conclusies uit het onderzoek Wat is een duurzame economie ons waard? (PDF) van de UvA (onderzoeksinstituut AIAS-HSI) onder 5000 mensen van 18 tot 69 jaar naar hun opvattingen over werk.

Bereid om vijfde van salaris in te leveren
Tweederde van de werkenden (68%) geeft de voorkeur aan een baan bij een klimaatbewuste organisatie. Dit zijn vooral vrouwen, jongeren, hoogopgeleiden en werkenden met een hoog inkomen. Hiervan geven veel vrouwen, werkenden vanaf 50 jaar en hoogopgeleiden aan zelfs 20% van hun salaris in te willen leveren om te gaan werken bij een organisatie die klimaatbewust is.

Opvallend is dat, hoewel jongeren veelal meer bewust bezig zijn met het klimaat, werkenden vanaf 50 jaar vaker dan deze jongeren bereid zijn om ook 20% van hun salaris in te leveren om te gaan werken bij een organisatie die ook klimaatbewust is. Ook werkenden met een laag inkomen zijn daartoe vaker bereid dan werkenden met een hoog inkomen.

Klimaat is belangrijk, maar comfort ook
Onderzoeker Paul de Beer: “Jongeren vinden werken voor een duurzame organisatie weliswaar belangrijk, maar ze vinden hun salaris nog belangrijker. Dat komt waarschijnlijk doordat ze ook genoeg geld willen hebben om een gezin te vormen en comfortabel te leven. Voor werkenden met een hoog inkomen geldt iets soortgelijks. Zij vinden duurzaamheid belangrijk, maar willen daarvoor niet graag inkomen inleveren.”

De Beer wijst verder op de verrassende uitkomst dat werkenden met een laag inkomen ook vaker bereid zijn om loon in te leveren om bij een duurzame organisatie te kunnen werken.Kans voorkeur milieubewust UvA.png
Uit het onderzoek: Geschatte kans dat een zeer klimaatbewuste organisatie de voorkeur krijgt boven een niet klimaatbewuste organisatie naar kenmerken van de respondent.

Groot klimaatbewustzijn bij grootstedelijke werknemers
Het onderzoeksinstituut heeft ook gekeken naar de klimaatbewustheid van werkenden. Hoewel bijna tweederde van de werkenden zegt dat er in sterke mate sprake is van klimaatverandering, maakt slechts 43% zich daar echt veel zorgen over. Ten minste vier op de vijf Nederlanders vinden het (zeer) wenselijk dat duurzame artikelen goedkoper worden dan niet-duurzame, dat alle bedrijven klimaatneutraal gaan produceren en dat alle afval wordt hergebruikt.

Ook vindt de helft dat er over twintig jaar geen benzine- en dieselauto’s meer mogen rijden. Hoogopgeleiden en bewoners van grote steden zijn veel klimaatbewuster en vinden de genoemde maatregelen vaker wenselijk dan laagopgeleiden en bewoners van het platteland. Jongeren (van 18-34 jaar) zijn iets klimaatbewuster en vinden de genoemde maatregelen iets wenselijker dan ouderen.


MIS NIKS MEER: Schrijf je hier in voor de gratis HR-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?