Personeelsnet

Werknemer schiet in de stress, maar oudere werkt lekker door

Stress onder werknemers is wijdverbreid, want werkgevers eisen betere prestaties en er moet dus harder gewerkt worden. Maar de hogere eisen werken averechts, omdat daardoor het prestatievermogen juist daalt. Opvallend is dat vooral jongere medewerkers de druk voelen, terwijl veel 50-plussers prima blijven functioneren.

Dat zijn bevindingen uit onderzoek dat vorige maand werd uitgevoerd in opdracht van adviesbureau EnergyFinder.

Stress door werken in ‘hyperzone’
Het percentage werknemers dat het hoofd boven water moet zien te houden, is de afgelopen twee jaar met ruim een kwart (26 procent) gestegen. Deze werknemers bevinden zich in een werkomgeving die het adviesbureau typeert als een ´hyperzone’.

In een hyperzone staan het halen van korte termijndoelen en het blussen van dagelijkse brandjes centraal, gaat eigenbelang boven samenwerking en steken spanningen en frustraties regelmatig de kop op. Bijna vier op de tien (39 procent) werknemers zegt momenteel in zo’n omgeving te werken.

Ouderen voelen zich prima
Opvallend is dat werknemers boven de 50 jaar veel minder last lijken te hebben van stress en het prima naar hun zin hebben. Meer dan de helft (52 procent) van de oudere werknemers bevindt zich dan ook in de ‘zinzone’.

In branches waar werknemers gemotiveerd en betrokken zijn (zorg en onderwijs, maar ook installatie en ICT) ervaren werknemers minder stress dan gemiddeld. De slechtst presterende branche is de professionele dienstverlening. Stress is hier het meest verbreid: maar liefst 48 procent van de werknemers bevindt zich in de ‘hyperzone’.

Werken met stress loont helemaal niet
Bij het werken onder hoge druk gaat slechts 23 procent met energie naar zijn werk en maar vijftien procent gaat met voldoende energie weer naar huis. Werknemers in de hyperzone geven de organisatie het cijfer 5,7. Bijna de helft van de werknemers in de hyperzone (45 procent) zoekt dan ook een andere werkgever.

Werkgevers moeten oppassen, want het harde werken loont helemaal niet: de gemiddelde prestaties in de hyperzone liggen 23 procent lager dan gemiddeld. Niet zo vreemd, want slechts 19 procent van de werknemers in de hyperzone gaat bevlogen aan het werk. Bovendien voelt maar vijftien procent zich betrokken bij de organisatie.

MIS NIKS MEER: Alle HR-tools en modellen bij elkaar

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?