Werkgevers: ‘Zero tolerance bij grensoverschrijdend gedrag werkvloer’

Op de werkvloer moet het glashelder zijn wat gepast gedrag is, waar de grenzen liggen en wat er gebeurt als die worden overschreden. Voor werknemers, gasten of klanten van een bedrijf die grensoverschrijdend gedrag vertonen, moet ‘zerotolerancebeleid’ gaan gelden. ‘Iedereen moet zich veilig voelen op het werk’, vinden de Nederlandse werkgeversorganisaties. Vakbond CNV vindt dat er bij elk bedrijf een vertrouwenspersoon moet komen.

De werkgevers komen met hun verklaring naar aanleiding van de ontluisterende berichtgeving over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het tv-programma The Voice of Holland.
'Als het misgaat, moeten medewerkers dat laagdrempelig en in vertrouwen kunnen melden, in de wetenschap dat er ook meteen actie op volgt en zij daar zelf niet de dupe van worden’, stellen VNO-NCW en MKB Nederland.

In gesprek over grensoverschrijdend gedrag
De ondernemersorganisaties gaan ervan uit dat seksuele intimidatie op de werkvloer het gesprek van de dag is. ‘Het is goed en belangrijk dat werkgevers en werknemers over dit soort zaken open met elkaar in gesprek zijn en mensen zich kunnen en durven uitspreken.’

Zij benadrukken dat het ‘zero tolerance’ beleid niet alleen moet gelden voor werknemers, maar ook voor gasten en klanten van een bedrijf. ‘Niet zelden zijn het niet de collega’s maar eerder gasten of klanten die over de schreef gaan. Ook dan moet heel duidelijk zijn wat je als slachtoffer van je werkgever kunt verwachten.’

Tweederde vrouwen kreeg seksuele  opmerkingen
Uit onderzoek van vakbond CNV bleek afgelopen zomer al dat bijna tweederde van de werkende vrouwen te maken had met seksueel getinte opmerkingen, schunnige woorden en ander soortgelijk gedrag. En 30% van de werkende vrouwen heeft wel eens te maken met aanranding of een andere fysieke vorm van seksuele intimidatie op de werkvloer.

Het overkomt vooral vrouwen, maar daarnaast werd toch ook 18 procent van de mannen geconfronteerd met seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Vertrouwenspersoon ook in kleine bedrijven
Ruim een kwart van de werknemers die te maken heeft met seksuele intimidatie, wist niet waar ze terecht konden met hun klachten. Eenzelfde percentage heeft het niet op het werk besproken, omdat dit onderwerp niet goed bespreekbaar zou zijn.

Volgens het CNV zou ieder bedrijf een protocol moeten hebben tegen seksuele intimidatie. Hierin staat nauwgezet omschreven wat te doen bij seksueel geweld. Bij slechts 1 op de 3 bedrijven is er nu zo’n protocol. Verder zou iedere werknemer terecht moeten kunnen bij een vertrouwenspersoon, ook bij kleinere bedrijven.

Niet verschuilen achter procedures
Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland realiseren zich dat zelfs in bedrijven waar procedureel alles goed op orde is, er nog geen garantie is dat dit soort dingen niet gebeurt. ‘Het is de cultuur - ‘joh het was maar een geintje’, die er soms zo ingebakken zit. Dat krijg je er niet snel en makkelijk uit, maar dat moet absoluut wel. Praten hierover helpt.’

De werkgevers willen dat iedereen  in de organisatie zich bewust is van wat wel en niet kan. Verder moet iedereen binnen het bedrijf zijn of haar collega aanspreken wanneer er onverkwikkelijke dingen gebeuren. Daarin heeft de werkgever ook een grote rol, want het voorkomen van gevallen is veel beter dan ‘melden achteraf’.

Arbowet verplicht werkgever actie te nemen
Werkgevers zijn op grond van de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting, waaronder seksuele intimidatie, discriminatie en pesten. Zij moeten hiervoor een beleid opstellen en uitvoeren.

Een vertrouwenspersoon is niet verplicht, maar kan juist wel een belangrijk onderdeel van het beleid zijn. Bij ernstige misdragingen op het werk kan de werknemer zich wenden tot een klachtencommissie. De werkgever is verplicht een klachtencommissie in te stellen; die kan ook op brancheniveau beschikbaar zijn (kijk hiervoor in de cao), of bijvoorbeeld via de Arbodienst.

PAK HET NU AAN: Seksuele intimidatie, Bouwstenen en Protocol

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?