Personeelsnet

Werkgevers en vakbond willen snel overgangsregime pensioenstelsel

Werkgeversorganisaties en vakbond FNV willen in aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel, afspraken maken over een speciaal overgangsregime. Ze willen geen problemen vooruitschuiven, maar in de tussentijd ook geen onnodige problemen veroorzaken. Want als er nu niets gebeurt, dreigt het korten van pensioenen of het verhogen van premies.

“Terwijl nieuwe wetgeving op komst is, dreigen door de crisis met de huidige regels in de overgangsfase onnodige kortingen en verhogingen van premies. We moeten juist nu rust en perspectief bieden voor de jaren tot het nieuwe pensioenstelsel. Daar kan een nieuw overgangsregime in voorzien”, aldus de organisaties in een gezamenlijke oproep.

FNV vicevoorzitter Tuur Elzinga stelt dat in het pensioenakkoord is overeengekomen dat pensioenen eerder omhoog kunnen. “Nu korten – terwijl dat met de nieuwe regels niet nodig zou zijn – ondermijnt het vertrouwen van mensen in het stelsel en duwt ons verder in de crisis.”

Duidelijkheid over pensioenpremies
VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen vindt het belangrijk om duidelijkheid te geven voor de komende jaren hierna. “Dat is belangrijk voor cao-onderhandelaars om de hoogte van pensioenpremies te bepalen, en om die zo stabiel mogelijk te houden midden in deze crisis.”

Volgens MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof dragen “hogere pensioenlasten niet bij aan het economisch herstel en de werkgelegenheid in het mkb. Met een overgangsregime kunnen we dit ondervangen.”

Huidige regels gelden straks niet meer
Vakbond FNV en de ondernemersorganisaties zien in sommige sectoren de pensioenpremies erg hard omhoog gaan, of de pensioenopbouw fors omlaag. Dat gebeurt op basis van de huidige regels, die straks helemaal niet meer van toepassing zijn.

In het bedrijfsleven gaan stijgende pensioenpremies direct ten koste van bedrijvigheid, investeringen en koopkracht. Daarnaast dreigen bij veel pensioenfondsen in de periode 2022-2026 pensioenen te moeten worden gekort.

Nu handelen alsof het nieuwe stelsel er al is
De sociale partners pleiten ervoor om nu al te handelen in de geest van de nieuwe pensioencontracten. Dan kan op een goede en verantwoorde manier worden overgestapt naar de nieuwe contracten.

Zo zou ook in de periode tot 2025 al voordeel ontstaan van de afspraken uit het pensioenakkoord. ‘Met een overgangsregime kunnen we zo snel mogelijk stabiliteit bieden in pensioenen, premies en opbouw,’ aldus de organisaties. Ze roepen decentrale partijen op nu al in die geest te handelen.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?