Werkgevers betalen wel hogere lonen, maar werknemer houdt daar niets van over

De cao-lonen stegen in 2022 met 3,2 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Dat is de grootste toename sinds 2008, maar het loon van werknemers gaat er in de praktijk zo’n zes procent op achteruit! Dit komt omdat de inflatie in 2022 boven de tien procent ligt. Deze cijfers worden sinds 1973 bijgehouden en de afgelopen 50 jaar is het verschil tussen loonstijging en inflatie nog nooit zo groot geweest. Ongeveer 8 op de 10 werknemers vallen onder een cao.

Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de cao-ontwikkeling. Cao-loonstijgingen werken ook door op andere terreinen. Zo wordt de huurstijging voor vrijesectorwoningen gebaseerd op de gemiddelde stijgen van de cao-lonen.

Reële loonontwikkeling min 6 procent

De cijfers over 2022 zijn gebaseerd op 99 procent van de cao’s. Dit houdt in dat voor verreweg de meeste cao’s al een definitief akkoord is bereikt. Werkgevers wilden er het afgelopen jaar kennelijk erg graag uitkomen met vakbonden, ondanks de hogere loonafspraken. Zoveel afgeronde cao-akkoorden in een jaar zijn er de laatste twee decennia nog niet geweest. Waarschijnlijk gaf de steeds krappere arbeidsmarkt hier een duwtje aan, want in dezelfde periode van 2021 was het aandeel afgesloten cao's nog maar 88 procent. 

rele-cao-loonontwikkelin.png
In de grafiek van het CBS is goed te zien, dat cao-loonstijgingen de afgelopen 50 jaar wel vaker negatief uitvielen voor werknemers. Maar de blauwe lijn die de reële loonontwikkeling aangeeft, zakt in 2022 wel erg diep weg.

Ook contractuele loonkosten flink gestegen
Werkgevers werden in 2022 ook geconfronteerd met hogere contractuele loonkosten, dit zijn de cao-lonen plus werkgeverspremies. Deze kosten stegen met 3,6 procent in 2022 ten opzichte van een jaar eerder. Per kwartaal namen de loonkosten toe; in het vierde kwartaal was de toename van de loonkosten 4,9 procent. Hiermee kwam de ontwikkeling van de contractuele loonkosten nog hoger uit dan die van de cao-lonen. 

De vergelijking met het laatste kwartaal vorig jaar valt hoger uit, omdat van augustus tot en met december 2021 de WW-premie tijdelijk werd verlaagd. Daartegenover staat dat de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (Zvw) in 2022 is verlaagd ten opzichte van 2021.

Grootste stijging bij onderwijs en overheid
In 2022 stegen de lonen met 4,1 procent het meest bij de overheid en het onderwijs (5,2 procent). Een opmerkelijke stijging, want de lonen bij de overheid bleven in 2021 nog flink achter bij de overige sectoren (met 1,9 procent). In gesubsidieerde instellingen en de particuliere bedrijven namen de lonen in 2022 toe met respectievelijk 3,3 en 3,0 procent.

De bedrijfstak vervoer en opslag (4,6 procent) is ook een grote stijger in 2022. In de bedrijfstakken landbouw, bosbouw en visserij en energievoorziening stegen de lonen het minst met respectievelijk 2,0 en 2,2 procent.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?