Werkgever wil werknemer terug op kantoor, maar voert een achterhoedegevecht

Veel werknemers hebben er helemaal geen zin in, maar werkgevers willen toch graag hun medewerkers weer op kantoor hebben. Om dat voor elkaar te krijgen, gaan bedrijven morrelen aan verworvenheden als thuiswerken en flexibiliteit van het werk. Dat is niet zo verstandig in deze krappe arbeidsmarkt, want vacatures waarin werknemers flexibel mogen zijn, ontvangen veel meer reacties. Bovendien verandert de wet en zal thuiswerken een recht worden.

Veel werkgevers houden hun personeel in deze onrustige tijden het liefst dichtbij op kantoor, maar werknemers hebben de oude manier van werken inmiddels afgezworen. Dat blijkt uit eigen onderzoek van LinkedIn onder topbestuurders. Om de trend te duiden, bekeek het carrièrenetwerk ook naar vacatures die via LinkedIn werden geplaatst.

Ingreep in arbeidsvoorwaarden
Zeven van de tien Nederlandse bestuurders zegt te gaan ingrijpen op de arbeidsvoorwaarden of heeft dit al gedaan. Ze letten meer op de personeelskosten en beknibbelen op de ontwikkeling van vaardigheden en op faciliteiten voor de bevordering van welzijn van werknemers.

Maar vooral de recente verworvenheden als thuiswerken en meer flexibiliteit in werktijden, zijn de bestuurders een doorn in het oog. En dat is ook te zien aan de gepubliceerde vacatures. Want in september 2022 was het aandeel vacatures waarin kon worden thuisgewerkt, tot wel een derde minder dan in dezelfde maand een jaar eerder.

Werknemers geven flexibiliteit niet op
Of het verstandig is om te bezuinigen op de ontwikkeling en flexibiliteit van personeel, is zeer de vraag. Ondanks de turbulente tijden, is de werkloosheid nog zeer laag en de arbeidsmarkt blijft krap.

Werknemers hebben het voor het kiezen en die willen helemaal niet terug naar de oude manier van werken. Dat merkt LinkedIn ook aan de belangstelling voor geplaatste vacatures. Want banen waarbij thuis kan worden gewerkt krijgen bovengemiddeld veel reacties.

Rol voor HR om terugkeer te bevorderen
Nu het weer mag, merken werkgevers dat sommige werknemer helemaal niet meer terug op kantoor willen komen. Bovendien verwachten mensen die nu hybride werken een goede onderbouwing van de werkgever waarom het nodig is om terug op kantoor te komen.

Uit eerder onderzoek kwam al naar voren dat HR een rol kan spelen om de terugkeer naar het werk eenvoudiger te maken.  Want HR weet beter dat niet iedereen hetzelfde is en dat de wensen van verschillende groepen personeel van elkaar verschillen.

Regels stellen voor thuiswerken
Als we kijken naar het arbeidsrecht, kan de werkgever zich beroepen op het instructierecht. Op grond daarvan kan de werkgever aanwijzingen geven over hoe werkzaamheden moeten worden uitgevoerd en op welke plaats. Een werknemer heeft dus geen recht op thuiswerken en moet naar het werk komen als de werkgever dat wil.

Waarschijnlijk zal vanaf 2023 de Wet werken waar je wilt in werking treden. Deze wet wijzigt de Wet flexibel werken, waarbij de werknemer kan verzoeken om een bepaalde arbeidsplaats. De hoofdregel wordt dan, dat de werkgever een verzoek om thuis te werken moet inwilligen. Wel gaat de wet er van uit dat maatwerkafspraken kunnen worden gemaakt. De wet geldt niet voor werkgevers met minder dan tien werknemers.

Maak beleid voor hybride werken
Het is beter om de invoering van de wet voor te blijven en nu al na te denken over beleid voor hybride werken. Inventariseer de wensen van werknemers en bekijk wat mogelijk is en wat niet. Denk daarnaast ook aan medewerkers die een functie hebben waarbij thuiswerken niet kan: ook zij hebben behoefte aan een zekere mate van flexibiliteit.

Op deze manier kan de werkgever vooraf normen stellen en de redelijkheid en billijkheid in beleid vastleggen. Zo bent u goed voorbereid als er straks een officieel verzoek komt om thuis te mogen werken.

HYBRIDE WERKEN: Geef uw beleid vorm met deze HR-tools

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?