Werkgever moeten vanaf 1 juli regeling klokkenluiders hebben

Werknemers die een misstand melden, worden binnenkort beschermd door de wet. Bovendien moeten alle werkgevers met meer dan 50 medewerkers, vanaf 1 juli 2016 verplicht een klokkenluidersregeling invoeren.

Dat staat in het wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders, dat de Eerste Kamer op 1 maart 2016 unaniem heeft aangenomen. Naar verwachting zal de wet al op 1 juli 2016 in werking treden.

De wet is nodig, omdat in de praktijk blijkt dat klokkenluiders nog steeds nadeel ondervinden als ze een misstand melden. De wet beschermt de klokkenluider voor negatieve gevolgen, ook omdat de klokkenluider zelf kan bepalen of de eigen zaak wordt doorgezet of niet.

Huis voor Klokkenluiders
Onderdeel van de wet is de oprichting van het ‘Huis voor Klokkenluiders’, dat als zelfstandig bestuursorgaan zal opereren.

Het Huis krijgt twee strikt gescheiden afdelingen:

  • één afdeling advies waar een klokkenluider vertrouwelijk advies kan inwinnen, en
  • één afdeling onderzoek die met instemming van de melder onder bepaalde omstandigheden onderzoek naar de misstand kan verrichten, dan wel naar de bejegening van de klokkenluider.

De wet Huis voor Klokkenluiders regelt verder ook de reikwijdte van de rechtsbescherming.

Nu nog Adviespunt Klokkenluiders
Klokkenluiders kunnen nu nog terecht bij het tijdelijke Adviespunt Klokkenluiders, dat in 2012 is opgericht.

In de afgelopen drie jaar behandelde het adviespunt ruim 1000 adviestrajecten, waarbij 190 gevallen als klokkenluiderszaak werden bestempeld.

MIS NIKS MEER: Alle HR-tools en modellen bij elkaar

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 280 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?