Wat kun je als werkgever doen tegen verzuim na Carnaval?

Het is weer Carnaval! En dat betekent feest! Maar veel werkgevers houden ook al rekening met een groot aantal ziekmeldingen achteraf. Meestal is de reden een flinke kater. Hartstikke leuk al die festiviteiten, maar moet u daar als werkgever de dupe van worden? Advocaat Marise Eckhart beschrijft hier wat u tegen kort ziekteverzuim kunt doen.

mr. Marise Eckhart is advocaat arbeidsrecht bij Berntsen Mulder Advocaten

Wachtdagen invoeren
In de arbeidsovereenkomst kunt u vastleggen dat maximaal de eerste twee ziektedagen geen loon wordt doorbetaald. Een werknemer zal dan eerder een (halve) dag extra vrij nemen om bij te komen, dan zich ziek melden. Tijdens vakantie wordt de werknemer immers wél doorbetaald.

(Let er overigens wel op of in dit is toegestaan volgens de geldende cao, red.)

Vakantie-aanvraag toekennen
Als de werknemer vakantie aanvraagt om Carnaval te vieren, kunt u een ziekmelding wellicht voorkomen door de werknemer een paar extra uren vakantie te laten opnemen. De werknemer kan zo in ieder geval zijn roes de volgende dag uitslapen, in plaats van zich om die reden ziek te melden.

Een vakantie-aanvraag weigeren kan overigens alleen als er sprake is van gewichtige redenen. Bijvoorbeeld als afwezigheid tot een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering leidt. Als u een gewichtige redenen wilt aanvoeren, dan moet u dit binnen twee weken nadat de werknemer zijn vakantieaanvraag heeft ingediend schriftelijk kenbaar maken. Doet u dit niet, dan is de vakantie zoals de werknemer wenst vastgesteld. U kunt hier meer lezen over het opnemen van vakantiedagen.

Spoedcontrole bij de Arbodienst
Als de werknemer zich toch ziek meldt en u heeft het vermoeden dat dit onterecht is, dan kunt u een spoedcontrole (laten) uitvoeren. Dit kan al vanaf het moment van ziek melden. De Arbodienst zal dan nagaan of de werknemer inderdaad arbeidsongeschikt is.

Als de werknemer zich vaker na het weekend of na een festiviteit ziek meldt en dit leidt tot een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering of arbeidsrelatie, kan dit met een goed opgebouwd dossier soms leiden tot een ontslag.

Wilt u meer weten?
Heeft u een werknemer bij wie het kort ziekteverzuim de spuigaten uitloopt en wilt u hierover meer weten? Neem dan gerust contact op. U kunt bellen via 0172 - 42 71 94 of mailen met Marise Eckhart van Berntsen Mulder Advocaten.

Doorsturen:

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?