Personeelsnet

Voorwaarden bekend voor opname pensioen ineens

Werknemers die met pensioen gaan, mogen straks maximaal tien procent het opgebouwde pensioen opnemen, bijvoorbeeld om hun hypotheek af te lossen of om hun huis toekomstbestendig te maken. De voorwaarden voor het opnemen, zijn nu gepubliceerd. De mogelijkheid wordt waarschijnlijk op zijn vroegst vanaf 2021 ingevoerd.

Werknemers willen graag meer flexibiliteit bij het inrichten van hun pensioen. Ze willen zelf keuzes kunnen maken over hun pensioen en de manier waarop zij dat aanwenden. Daarom komt het kabinet met het plan waarmee mensen maximaal tien procent van hun pensioenvermogen kunnen gebruiken voor zaken die aansluiten bij hun persoonlijke situatie. Het plan is onderdeel van het pensioenakkoord dat het kabinet sloot met vakbonden en werkgevers.

Ook voor derde pijler
De regeling gaat ook gelden voor mensen die zelf (extra) aanvullend pensioen sparen in de ‘derde pijler’, bijvoorbeeld met een lijfrente. Voor hen wordt een vergelijkbare keuzemogelijkheid gecreëerd. De bedoeling is om het wetsvoorstel in de zomer van 2020 naar de Tweede Kamer te sturen. Invoering is dus op zijn vroegst in 2021.

Voorwaarden opnemen deel pensioen ineens

Maximum 10% opnemen

Opname is mogelijk tot maximaal 10% van de waarde van de opgebouwde pensioenaanspraken. Zo blijft na de opname nog voldoende pensioenkapitaal over om iedere maand een redelijk pensioen uit te keren, terwijl toch tegemoet wordt gekomen aan de wens tot keuzevrijheid voor het pensioen.

Gebleken is dat een maximumpercentage van 10% het risico op een te grote inkomensachteruitgang beperkt. Ook de Sociaal economische Raad (SER) heeft geadviseerd dit percentage te hanteren.

Afkoop alleen op pensioendatum

Pensioendeelnemers kunnen vaak pas vlak voor de pensioeningangsdatum hun financiële situatie ten tijde van hun pensioen overzien. Daarom mag het bedrag ineens alléén op de pensioeningangsdatum worden opgenomen en dus niet tijdens de opbouwfase van het pensioen.

Een andere, treurige, reden is ook de vrees dat mensen die ernstig ziek zijn en niet lang meer te leven hebben, het bedrag ineens willen opnemen. Dat put de algemene pensioenreserves te veel uit, waardoor er voor de overige pensioendeelnemers minder pensioenkapitaal over blijft.

Er moet voldoende pensioen overblijven

De laatste voorwaarde is van toepassing op kleine pensioenen. Opname ineens, mag alleen als het resterende kapitaal boven de afkoopgrens blijft uit de Pensioenwet of de Wet verplichte beroepspensioenregeling. Zo blijft toch nog een bedrag over dat maandelijks als pensioen kan worden uitgekeerd.

Want ondanks dat het hier om kleine bedragen gaat, kan het voor deelnemers met een beperkt pensioenvermogen van grote betekenis zijn om alle opgebouwde aanspraken op ouderdomspensioen te behouden.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?