Personeelsnet

Vier van de tien thuiswerkers is minder productief

Driekwart van de thuiswerkers is tevreden met de nieuwe werksituatie en kan daar goed mee omgaan. Voor een belangrijk deel komt dit doordat de communicatie goed verloopt en informatie alle medewerkers sneller bereikt. Wel lijdt de productiviteit ernstig nu veel mensen vanuit huis hun taken doen, want vier van de tien thuiswerkers is nu minder productief dan voor de coronacrisis.

Onderzoeksbureau Flycatcher vroeg een representatieve groep van 1500 Nederlanders hoe het thuiswerken tot nu toe verloopt. Daaruit blijkt dus dat thuiswerkers tevreden zijn, maar niet allemaal even productief.

Tevreden door betere communicatie
De tevredenheid over het werken beoordelen thuiswerkers gemiddeld met een 8,0. Dat is een behoorlijke stijging ten opzichte van de situatie voor corona, toen Nederlanders de tevredenheid met een 7,4 beoordeelden.

Leiderschap en communicatie zijn thema’s met de meeste invloed op de algehele tevredenheid. En ondanks de beperkingen, verloopt het contact met de leidinggevende en collega’s nu nog steeds goed. Opvallend is dat het delen van belangrijke informatie, wat voor corona het primaire aandachtspunt was om de communicatie te verbeteren, nu vaker op tijd gebeurt. In de situatie voor corona ontving 40% van de Nederlanders belangrijke informatie op tijd, nu is dat opgelopen naar 66%.

40 procent is nu minder productief
De positieve invloed van het thuiswerken op de tevredenheid van werkend Nederland gaat niet op voor de productiviteit: 41% is minder productief als gevolg van het thuiswerken. Vaak genoemde redenen hiervoor zijn afleiding door andere personen in huis of huishoudelijke taken, minder druk of andere werkzaamheden en beperkingen in werkomstandigheden en/of werkplek (denk aan slechte verbinding, geen goede bureaustoel of tafel), logische aspecten bij thuiswerken.

Toch geeft 17% aan thuis productiever te werken. Ze hebben nu meer focus, minder stoorzenders of nutteloze vergaderingen en een betere werktijdindeling. De werk-privé balans hangt sterk samen met productiviteit. Hoe meer de werkuren verspreid worden over de dag, hoe productiever men werkt. Datzelfde geldt voor het aanhouden van normale routines en het vaker nemen van pauzes.

Wie al eerder thuis werkte is tevredener
Een belangrijke factor in de algemene ervaring van het thuiswerken is de mate waarin Nederlanders al gewend waren om thuis te werken. Het thuiswerken verloopt in alle opzichten beter wanneer iemand voor corona ook regelmatig thuiswerkte: men is dan tevredener, productiever en beschikt vaker over de benodigde middelen om het werk goed uit te kunnen voeren.

Dat laatste is volgens de respondenten een aandachtspunt voor het verbeteren van het thuiswerken, net als duidelijk blijven communiceren over veranderingen en belangstelling of waardering tonen. Ondanks deze aandachtspunten heeft (af en toe) thuiswerken zeker voordelen, want hoe meer ervaring hoe beter het thuiswerken bevalt.

CORONA EN HR: Handige HR-tools voor die nu mooi van pas komen

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?