Verplicht Visie op re-integratie zieke werknemer vastleggen per 1 juli 2023

Vanaf 1 juli 2023 zijn werknemer en werkgever verplicht de visie op de re-integratie vast te leggen bij het opstellen en bijstellen van het plan van aanpak en de eerstejaarsevaluatie. De verwachting is dat met de toevoeging van deze visie van werkgever en werknemer, de re-integratie soepeler verloopt.

Voordat de wijziging is ingegaan heeft de minister van SZW feedback gevraagd via internetconsultatie. Het leek er eerst op dat de wijziging niet door zou gaan, maar dat is nu wel het geval. De wijziging is een uitwerking van het Regeerakkoord om de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte eenvoudiger, transparanter en goedkoper te maken.

Volgens de Wet verbetering Poortwachter moet de werkgever twee jaar lang het salaris van een zieke werknemer doorbetalen en gelijktijdig werken aan de re-integratie van de werknemer. De procedures daarvoor zijn weer in diverse regelingen vastgelegd door de minister van SZW en het UWV.

Onlangs zijn door de minister van SZW overigens nog meer afspraken gemaakt met sociale partners over wijzigingen van de re-integratie, vooral in het tweede ziektejaar.

Wat wijzigt per 1 juli 2023?
Het is cruciaal voor de werkgever dat de re-integratie van een zieke werknemer zo soepel mogelijk verloopt. Belangrijk is dat werknemer en de werkgever in gesprek blijven. In de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar wordt daarom bij Artikel 4 toegevoegd, dat de werkgever en werknemer vanaf 1 juli 2023 hun visie op het re-integratietraject in het Plan van aanpak moeten opnemen.

Werknemers en werkgevers moeten straks hun visie vastleggen bij het opstellen van het gezamenlijke Plan van aanpak, het bijstellen daarvan en bij de eerstejaarsevaluatie. Dit is een formele vastlegging van wat er in de praktijk vaak al gebeurde, maar dit wordt straks dus voor iedereen verplicht. De visie is ook verplicht voor eigenrisicodragers voor de ZW.

Geen terugwerkende kracht
De maatregel geldt vanaf 1 juli 2023 en heeft geen terugwerkende kracht. Bestaande re-integratietrajecten hoeven dus niet op dit punt aangepast te worden. Verder zal UWV geen loonsanctie opleggen als na twee jaar blijkt dat er geen visie in het plan van aanpak is opgenomen. Maar met een compleet dossier, zal UWV waarschijnlijk wel eerder tot de conclusie komen dat het re-integratietraject netjes is gevolgd.

LANGDURIG ZIEKE MEDEWERKER? Checklist Wet Poortwachter

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?