Vakbond FNV eist 5% meer cao-loon in 2021 bij sectoren waar het goed gaat

De dag voor Prinsjesdag, presenteert Nederland’s grootste vakbond FNV haar looneis voor 2021. In ‘vitale sectoren’ en in sectoren waar het goed gaat, moeten de cao-lonen met 5 procent omhoog. Waar het slecht gaat, zet de bond in op herverdeling van werk. Verder moet het minimumloon naar minimaal 14 euro, want de crisis mag van de bond ‘niet worden afgewenteld op werkend Nederland’.

Vakbond FNV trekt voor het arbeidsvoorwaardenbeleid lessen uit de crisis. De vitale sectoren verdienen veel meer waardering en zijn jaren achtergebleven, stelt de bond. Het minimumloon, waar vooral veel jongeren en vrouwen het daar mee moeten doen, moet daarom ook flink omhoog. Dat helpt de sectoren zelf ook, omdat die te maken hebben met personeelskrapte. ‘Zorg voor aantrekkelijker werk en betere waardering, dan wordt het ook makkelijker om mensen daar aan het werk te krijgen.’

Hoger loon in vitale sectoren
In onder andere de supermarkten, distributiecentra, voedingsmiddelenindustrie, doe-het-zelfzaken en de pakketpost gaat het uitstekend, ook door de gevolgen van de coronacrisis. Maar veel mensen die daar werken, delen nauwelijks mee in de groei en hebben een onzeker contract op of rond het minimumloon.

Ook in de publieke sector zoals in de zorg, welzijn en onderwijs is er jaren onvoldoende geïnvesteerd. Nu laat de coronacrisis zien hoe belangrijk deze sectoren zijn voor onze samenleving. Vooral in deze sectoren zal de FNV inzetten op een loonstijging van 5% en een minimumloon van 14 euro.

Crisis niet afwentelend op werkenden
Zakaria Boufangacha, coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid FNV, stelt dat de vakbond niet wil dat de crisis wordt afgewenteld op werkend Nederland. “We zien nu al hoe lastig het is voor al die mensen met een onzeker contract en laagbetaald werk. Nederland moet juist socialer uit de crisis komen. Werkgevers hebben daar een belangrijke verantwoordelijkheid in.”

Om perspectief te houden, moeten mensen meer werkzekerheid krijgen met daarbij ook koopkrachtverbetering. Volgens de bond bespoedigt dat het economisch herstel. Boufangacha: “Wij zetten daarom in op zekerheidsafspraken en een stevige loonimpuls Daarbij willen we voor mensen met lagere inkomens minimaal 14 euro per uur. En als uitwerking van het pensioenakkoord willen we overal afspraken gaan maken over gezond je pensioen halen.”

Herverdeling van werk waar het slecht gaat
In bedrijven waar het slecht gaat, wil de FNV afspraken over herverdeling van werk zoals arbeidsduurverkorting, generatiepacten en afspraken om eerder met pensioen te gaan. Daar waar werkgelegenheid verdwijnt, zullen van werk-naar-werk afspraken gemaakt moeten worden, gecombineerd met scholing.

De bond gaat met werkgevers afspraken maken om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk blijven of aan een baan met zekerheid worden geholpen. Als het werk weer aantrekt in de getroffen bedrijven, moeten dat ‘vaste kwaliteitsbanen zijn in plaats van goedkope flexibele contracten waar mensen geen enkele zeggenschap over hebben.’

Werk met voldoende kwaliteit
Naast de inzet op meer vaste banen en een eerlijke loonsverhoging, zal kwaliteit van het werk belangrijk blijven. Dat zit in zeggenschap over je werk, afspraken om gezond je pensioen te halen, je maximale beschikbaarheid en overwerk begrenzen. Ook voor mensen die thuis werken is het belangrijk dat ze grip hebben op de invulling van hun werk. Daarnaast gaat de FNV een thuiswerkvergoeding vragen.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 452 exclusieve vakartikelen en 281 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?