Vacatureteksten nog steeds niet concreet genoeg

De kwaliteit van vacatureteksten is de afgelopen drie jaar alleen maar afgenomen. Werkgevers zijn vooral onduidelijk over wat ze te bieden hebben aan de sollicitant.

Dat blijkt uit vacatureteksten die onderzocht zijn door Campaign Group tijdens de Vacaturetestdagen.

Tijdens de testdagen bleek dat vacatureteksten voor het derde opeenvolgende jaar een onvoldoende scoren. Ruim 61% van de 355 onderzochte vacatures scoort een 5,5 of lager. Het gemiddelde rapportcijfer komt daarmee uit op een 5,2. Opvallend is ook dat werkgevers in de onderzochte vacatures nauwelijks (slechts 2,5%) verwijzen naar Social Media.

Vacatureteksten niet concreet genoeg
Net als voorgaande jaren, durven werkgevers het aanbod niet concreet te benoemen. In 15,8% van de onderzochte vacatures wordt helemaal niet ingegaan op het aanbod. En 19,7% van de werkgevers geeft alleen aan dat de arbeidsvoorwaarden marktconform zijn. Een groot aantal werkgevers gaat daarmee voorbij aan de vraag `What`s in it for me?` die de kandidaat heeft.

Daarnaast wordt in slechts 7,9% van de vacatureteksten ingespeeld op de belangrijkste behoeften en wensen van kandidaten. Juist het benoemen van deze behoeften en wensen zet potentiële kandidaten aan tot solliciteren.

Tweederde vacatures bevat geen sluitingsdatum
Net als in voorgaande jaren wordt er door bedrijven slecht gescoord op `call to action`. Zo is in 69% van de vacatureteksten geen plaatsing- of sluitingsdatum opgenomen. Het ontbreken hiervan zorgt voor onduidelijkheid bij kandidaten.

Ook het niet, of niet volledig, noemen van contactgegevens is een veel gemaakte fout. In 30,1% van de vacatures worden helemaal geen contactgegevens genoemd of er wordt alleen een algemeen e-mailadres gegeven. Dit zorgt ervoor dat een kandidaat zich niet persoonlijk benaderd en welkom voelt.

Doorsturen:

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?