Uitzendbureau moet in 2024 certificaat hebben; inlener kan boete krijgen vanaf 2025

Tot 1998 moest je nog een vergunning hebben om een uitzendbureau te beginnen, maar het marktdenken bracht daar toen een einde aan. Sindsdien is de uitzendmarkt steeds troebeler geworden, omdat beunhazen hun kans grepen en misbruik maakten van de kwetsbare positie van arbeidsmigranten. Een kwart eeuw later, grijpt het kabinet in en moeten uitzendbureaus vanaf augustus 2024 gecertificeerd zijn. Vanaf 2025 kunnen inleners een boete krijgen, als ze werken met een niet-gecertificeerd uitzendbureau.

Uitzendbureaus moeten hun werknemers onder goede werk- en woonomstandigheden laten werken. Maar te veel arbeidsmigranten in Nederland werken onder omstandigheden die Nederland onwaardig zijn. Daarom wil minister Van Gennip (SZW) haast maken met de wetswijziging die certificering van uitzendbureaus verplicht stelt.

Hiervoor wordt de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi)   aangepast. Voorafgaand aan de wetswijziging konden belanghebbenden hun mening geven via internetconsultatie.
Het verplichte certificeringsstelsel is één van de belangrijkste aanbevelingen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten.

Recht op fatsoenlijk werk en woning
Mensen die hier komen werken hebben recht op fatsoenlijke woon- en werkomstandigheden. Dit is een verantwoordelijkheid van overheid, werkgevers en uitzendbureaus. In de praktijk zijn er malafide uitzendbureaus die werknemers tewerkstellen met verplichte huisvesting die vaak vies en armoedig is, maar waarvoor de uitzendkrachten wel de hoofdprijs moeten betalen. Soms moeten ze ook veel betalen voor eten en drinken en krijgen ze allerhande boetes, met als gevolg dat hun nettoloon onaanvaardbaar laag is.

Minister Van Gennip hoopt dat een certificeringsplicht voor uitzendbureaus de kwetsbare positie van arbeidsmigranten verbetert. Bovendien wordt dan ook het speelveld voor alle uitleners gelijk getrokken. Want ‘nette’ uitzendbureaus die zich aan de wet houden en zorg hebben voor hun personeel, zijn nu duurder dan dienstverleners die er met de pet naar gooien.

Verplichte certificering vanaf 2024
Het wetsvoorstel wordt nog voor advies naar de Raad van State gezonden en zal in het voorjaar van 2023 naar de Tweede Kamer gaan. Vanaf 2024 moeten alle uitzendbureaus een certificaat aanvragen. Voor het uitgeven van certificaten wordt komend jaar een nieuwe organisatie opgericht die in de zomer van 2024 van start gaat. Uitzendbureaus worden aangemoedigd om voor 1 augustus 2024 een certificaat aan te vragen. Zij moeten dan natuurlijk wel aan de eisen voor het certificaat voldoen.

De arbeidsinspectie gaat vanaf 2025 handhaven op de certificeringsplicht. Vanaf dat moment zullen uitzendbureaus die zonder certificaten arbeidskrachten (waaronder arbeidsmigranten) beschikbaar stellen, beboet worden. Maar ook inleners die uitzendkrachten van niet-gecertificeerde bureaus inlenen, kunnen dan een boete krijgen.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 452 exclusieve vakartikelen en 281 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?