Personeelsnet

Uitspraak: Maaltijdbezorgers zijn werknemers, geen zelfstandigen

Ze zwermen door de stad met maaltijden op hun rug, de hard fietsende bezorgers van Deliveroo. Het bedrijf biedt naar eigen zeggen ‘goedbetaalde, flexibele bijbanen’ voor zelfstandigen. Maar de rechtbank in Amsterdam vindt dat de bezorgers in loondienst zijn. Bovendien vallen ze onder de cao voor beroepsgoederenvervoer.

Dat blijkt uit de gerechtelijke uitspraken in twee zaken die vakbond FNV had aangespannen tegen maaltijdbezorger Deliveroo. Daarbij heeft de rechter in beide zaken de vorderingen van de FNV toegewezen.
Volgens de vakbond hebben de uitspraken grote gevolgen voor de ‘platformeconomie’ en raken die de kern van het sociale zekerheidsstelsel en de uitholling daarvan. 

Maaltijdbezorgers zijn schijnzelfstandigen
De bond spande een rechtszaak aan tegen Deliveroo, omdat de maaltijdkoerier schijnzelfstandigen in dienst zou hebben. De maaltijdbezorgers van Deliveroo moesten in 2018 allen zzp’er worden als ze voor Deliveroo wilden blijven werken. Maar volgens de FNV heeft de verhouding tussen Deliveroo en de bezorgers alle kenmerken van een arbeidsovereenkomst en de rechter is het daarmee eens.

De rechter oordeelt dat ‘de aard van het werk en de rechtsverhouding tussen partijen sinds begin 2018 niet zodanig is gewijzigd dat niet langer sprake is van het verrichten van arbeid op basis van een arbeidsovereenkomst.’

Gezagsrelatie op een moderne manier
Zoals altijd met het inhuren van arbeid, bepaalt de vrijheid die de zzp’er heeft in grote mate of er écht sprake is van zelfstandigheid of loondienst. De rechter oordeelt dat bij het werk ‘onverminderd sprake is van een gezagsrelatie.’

Doordat de bezorgers werken met een app om bezorgopdrachten aan te nemen, hebben zij wel grote vrijheid waar het gaat om de beschikbaarheid voor arbeid. Maar volgens het oordeel van de rechter ‘past deze nog steeds binnen het karakter van de arbeidsovereenkomst, ook al wordt op door de werknemer te kiezen tijdstippen gewerkt.’ De afhankelijkheid van Deliveroo vindt de kantonrechter ‘nog steeds zwaarder wegen dan de zelfstandigheid van de bezorger’.

Deliveroo veroordeeld tot naleven cao
Door zzp’ers in te zetten ontduikt Deliveroo bovendien de cao Beroepsgoederenvervoer. Ook hierin geeft de rechter de FNV gelijk: ‘De onderneming Deliveroo valt onder de werkingssfeer van de cao beroepsgoederenvervoer’.

Onder die cao valt zowel gemotoriseerd als ongemotoriseerd vervoer van goederen. De rechter veroordeelt Deliveroo daarom ‘tot naleving van de cao, onder overlegging aan FNV van deugdelijke salarisspecificaties en betalingsbewijzen aan voormalige werknemers die zich bij Deliveroo hebben gemeld voor naleving van de cao’.

Deliveroo: in de praktijk werken we anders
Volgens Deliveroo is de uitspraak over de zelfstandigheid van bezorgers ‘gebaseerd op feitelijke onjuistheden en onjuiste aannames. Deze komen niet overeen met de vrijheid en flexibiliteit die Deliveroo biedt aan bezorgers.’ Over de cao-plichtigheid vindt Deliveroo de wet aangepast moet worden, zodat het mogelijk wordt ‘om bezorgers zowel flexibiliteit als zekerheid te geven, in plaats van een gedwongen keuze tussen beide.’

De uitspraak is niet gebaseerd op hoe bezorgers in de praktijk werken, stelt Deliveroo. Zo zou het reserveringssysteem geen voorrang geven aan bezorgers die daar gebruik van maken. Ook zouden zij opdrachten kunnen weigeren en de bezorging aan een vervanger overlaten. Dat zijn belangrijke overwegingen bij de vaststelling of een opdrachtnemer daadwerkelijk zelfstandig werkt.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?