Uitleg verlenging vastleggen contracten (addendum) en aanpassen overwerkregel

Werkgevers krijgen van het kabinet meer tijd om arbeidscontracten voor onbepaalde tijd schriftelijk vast te leggen om de lage WW-premie toe te passen, bijvoorbeeld met een addendum. Die klus moest klaar zijn voor 1 april, maar werkgevers krijgen nu vanwege de coronacrisis uitstel tot 1 juli 2020. Ook is de maatregel aangepast voor meer dan 30% overwerk bovenop de contracturen. Tijdelijk geldt in dat geval niet de hoge WW-premie.

De Belastingdienst heeft nu een toelichting gegeven voor werkgevers die met deze regels te maken hebben.

Om werkgevers te helpen bepalen welke premie van toepassing is, is er de ja-ja-nee-check. Als werkgevers drie vragen achtereenvolgens met ja-ja-nee beantwoorden, dan geldt de lage premie. Zo niet, dan moet toch de hoge premie worden betaald. Er gelden wel weer enkele uitzonderingen waarbij toch de hoge of lage premie van toepassing is.

Vast contract vastleggen voor lage WW-premie
Sinds 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) van kracht. Deze wet heeft invloed op de WW-premie die werkgevers betalen. Voor werknemers met een vast arbeidscontract betalen werkgevers in de meeste gevallen de lage WW-premie, voor overige werknemers de hoge WW-premie.

Bij arbeidscontracten voor onbepaalde tijd mag de lage WW-premie alleen toegepast worden wanneer het contract geen oproepcontract is, schriftelijk is vastgelegd (bijvoorbeeld met een addendum) en ondertekend is door zowel werkgever als werknemer. Bij arbeidscontracten die uiterlijk 31 december 2019 zijn ingegaan, kan het zijn dat deze alsnog schriftelijk moeten worden vastgelegd. Bijvoorbeeld omdat mensen destijds in tijdelijke dienst waren en daarna door bleven werken. Feitelijk zijn zij nu in vaste dienst, maar dat is niet altijd vastgelegd in een nieuwe arbeidsovereenkomst.

Extra tijd voor ondernemers om contracten op orde te brengen
Met de maatregelen vanwege het coronavirus, krijgen werkgevers nu langer de tijd om te controleren of bestaande arbeidscontracten voor onbepaalde tijd schriftelijk zijn vastgelegd. Het blijft verplicht om bestaande arbeidscontracten conform de administratieve vereisten voor de lage WW-premie vast te leggen, maar er zijn werkgevers die hier nu geen tijd voor hebben. Daarom is de coulanceperiode voor het (met een addendum) schriftelijk vastleggen van arbeidscontracten voor onbepaalde tijd, met drie maanden verlengd tot 1 juli 2020.

Werkgevers moeten dan meteen controleren of een arbeidscontract geen oproepcontract is. Dit begrip is namelijk door de WAB gewijzigd.

Aanpassing herziening lage WW-premie bij overwerk
Binnen het ‘Noodpakket banen en economie’ van het kabinet wordt ook de herziening van de lage WW-premie aangepast in gevallen waarbij de werknemer op jaarbasis meer dan 30% werkt bovenop de uren in zijn of haar contract.

Deze bepaling, die regelt dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten betalen, kan onbedoelde effecten hebben voor werkgevers waar nu extra veel werk is door de coronacrisis, bijvoorbeeld in de zorg en bij supermarkten. Hoe de belastingdienst dat gaat oplossen is nog niet bekend, daar wordt nog op gepuzzeld.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 280 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?