Tips voor HR: verbeter de digitale slagkracht van het bedrijf

Bedrijven met een solide digitale infrastructuur, komen beter uit de strijd dan bedrijven die daar nog voorzieningen voor moeten treffen. Sterke bedrijven met een digitale werkcultuur, konden in het coronatijdperk zelfs méér omzetten dan ze deden voor de crisis. Omdat hybride werken daar al de norm was, konden ze bestaande voorzieningen namelijk eenvoudig opschalen. HR-professionals kunnen de digitale veerkracht van de organisatie helpen vergroten. Personeelsnet geeft vier tips om mee te beginnen.

Bij het begin van de coronacrisis viel de productiviteit in Nederland sterk terug, om daarna flink te herstellen. Maar welke bedrijven lukte het goed om hun productiviteit op peil te houden en welke niet? Het Centraal Planbureau (CPB) probeert daar in de Nationale productiviteitsmonitor achter te komen. 

Miljardensteun hield laagproductieve bedrijven in leven
Door het pakket met steunmaatregelen van de overheid zijn de meeste bedrijven overeind gehouden. Daardoor konden ook bedrijven in leven blijven, die in normale omstandigheden zouden stoppen. Want door de steun zijn veel bedrijven met een lage productiviteit doorgegaan en die hebben het productiviteitscijfer gedrukt. Hoe welkom ook, het steunpakket heeft de productiviteitsgroei dus afgeremd, omdat niet rendabele bedrijven later stoppen dan normaal.

Hoogproductieve bedrijven hebben de overheidssteun veel minder nodig gehad, tenzij ze tot de meest getroffen sectoren behoorden. Want als bedrijven gedwongen dicht moeten, zoals in de horeca, daalt de productiviteit daar vanzelfsprekend. Maar er zijn ook grote verschillen tussen bedrijven binnen sectoren die wel open konden blijven, met de aantekening dat hun werknemers vanuit huis moesten werken omdat kantoren gesloten waren. De onderzoekers proberen uit te vinden of bedrijven die een goede digitale infrastructuur hadden, beter in staat waren om de coronacrisis te doorstaan.

Telewerken zorgde voor omzetgroei
De onderzoekers vinden geen bewijs dat bedrijven die over het algemeen veel investeren in ICT het beter doen dan bedrijven die daar minder geld aan uitgeven. Maar ze vinden wel een positieve relatie tussen telewerken en de omzetgroei van bedrijven. Bedrijven waar werknemers al konden telewerken bleken daardoor weerbaarder tijdens de eerste fase van de coronapandemie. Waar andere bedrijven als een gek moesten investeren in (ICT-)voorzieningen voor thuiswerken, konden zij sneller reageren op de sluiting van kantoren en efficiënter hun telewerkcapaciteit uitbouwen.

Hierdoor konden deze bedrijven zelfs groeien en meer omzet genereren. Het vermogen om te telewerken, online te verkopen en effectief te communiceren met medewerkers en externe partners, heeft deze bedrijven dus geholpen om zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden en veerkrachtiger te worden.

Tips voor HR om de digitale slagkracht van het bedrijf te verbeteren

HR-professionals richten hun focus op het functioneren van mensen binnen de organisatie. Daarbij kunnen ze niet om digitaliseren heen: waar dat mogelijk is wordt hybride werken de norm. De kunst is om het evenwicht tussen thuiswerken en de aanwezigheid op kantoor in balans te krijgen.
De volgende tips kunnen HR-professionals toepassen om de digitale slagkracht van hun bedrijf te verbeteren:

1. Ontwikkel een digitale cultuur binnen het bedrijf
Een cultuur van digitale transformatie begint bij met het erkennen van het belang van digitale technologieën en het stimuleren van een open en inclusieve houding ten opzichte van technologie bij medewerkers. HR-professionals kunnen deze mindset stimuleren door het aanmoedigen van digitale vaardigheden, het bevorderen van digitale samenwerking en het benadrukken van het belang van digitalisering in de bedrijfsstrategie. Door een cultuur van digitale transformatie te creëren, kunnen bedrijven hun veerkracht vergroten en beter in staat zijn om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden.HR-professionals kunnen dit bevorderen door trainingen en workshops aan te bieden over digitale tools en processen.

De ontwikkeling van een sterke digitale infrastructuur is essentieel voor het stimuleren van de groei van digitale omzet en het bevorderen van de efficiëntie in de communicatie tussen medewerkers en externe partijen. HR-professionals kunnen het opzetten van de juiste digitale infrastructuur ondersteunen door over de positie van medewerkers te adviseren bij de implementatie van digitale platforms voor klantcontact en verkoop. Door te investeren in mensgerichte digitale infrastructuur, kunnen bedrijven hun veerkracht vergroten en beter voorbereid zijn op toekomstige uitdagingen.

2. Investeer in mensgerichte ICT- en software-oplossingen
Het onderzoek vindt geen directe link tussen investeringen in digitale technologieën en de veerkracht van bedrijven. Maar een goede digitale infrastructuur is natuurlijk wel nodig om telewerken soepel te laten verlopen. HR-professionals kunnen hun bedrijven helpen om de juiste digitale toepassingen te kiezen door inzicht te geven over de mogelijke voordelen en het ondersteunen van medewerkers om de digitale transformatie tot een succes te maken.

ICT- en software-oplossingen kunnen bedrijven helpen om effectief te communiceren, samen te werken en informatie te delen, zowel intern als extern. Het is belangrijk om te investeren in de juiste tools en technologieën die het beste aansluiten bij de behoeften van het bedrijf en de medewerkers. HR-professionals kunnen helpen bij het opzetten van trainingen die medewerkers vaardigheden leren om de nieuwe tools en processen te begrijpen en te gebruiken.

3. Hybride werken en telewerken ondersteunen
Het is duidelijk dat bedrijven met een bestaande telewerkcapaciteit beter in staat waren om de pandemie te doorstaan. Telewerken biedt medewerkers meer flexibiliteit en kan bijdragen aan een betere werk-privébalans. Daarnaast kan telewerken bedrijven dus ook helpen om veerkrachtiger te worden in tijden van crisis, zoals we hebben gezien tijdens de COVID-19-pandemie.

HR-professionals kunnen een belangrijke rol spelen bij het ontwikkelen en implementeren van beleid en procedures voor hybride werken. Dit omvat het bieden van de juiste technologie en tools, het vaststellen van duidelijke richtlijnen en het monitoren van de prestaties en welzijn van medewerkers die op afstand werken.

4. Focus op online verkoop en dienstverlening
De pandemie heeft aangetoond dat bedrijven die in staat zijn om hun goederen en diensten online te verkopen, een crisis kunnen overleven en zelfs ook kunnen groeien. Als HR-professional kun je betrokken zijn bij het ontwikkelen van een digitale strategie die zich richt op het vergroten van de online aanwezigheid van het bedrijf en het ontwikkelen van nieuwe digitale verkoop- en marketingkanalen.

Want een sterke online aanwezigheid vraagt andere kwaliteiten van managers en medewerkers. Klanten verwachten dat ze snel en duidelijk antwoord krijgen op vragen. Ze willen weten of een product op voorraad is of dat een dienst hen helpt bij het oplossen van problemen. Dat vraagt nog meer om een klantgerichte benadering, duidelijke logistiek en snelle levering. Bovendien zijn bedrijven dag en nacht online, waardoor investeren in telewerken nog aantrekkelijker is. HR kan helpen bij het veranderen van de organisatie om dat mogelijk te maken. Bijvoorbeeld bij het indelen van roosters en bij het opleiden en aannemen van personeel, zodat de juiste kennis en vaardigheden voor de organisatie beschikbaar zijn.

 
HYBRIDE WERKEN INVOEREN? Het lukt met deze HR-Tools!

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?