Stress zorgt voor problemen op het werk, maar kwart werkgevers doet niks

Eén op de drie Nederlandse werknemers heeft mentale gezondheidsproblemen die zo ingrijpend zijn, dat hun werk er onder lijdt. Hun problemen hebben ook te maken met stress op het werk, want 1 op de tien werknemers heeft daar dagelijks mee te maken. Een vijfde (21%) van de Nederlandse werknemers heeft 2 tot 3 keer per week last van werkstress en 18% ten minste één keer per week. Opvallend is dat de coronacrisis nog steeds invloed heeft op de stress die werknemers nu ervaren.

Dat staat in het onderzoek People at Work 2022: a global workforce view, uitgevoerd door het onderzoeksinstituut van HR- en salarisdienstverlener ADP. Voor het onderzoek zijn werknemers bevraagd over actuele thema's die spelen op de werkvloer.

Werk lijdt onder problemen met mentale gezondheid
Van de Nederlandse respondenten geeft één op de drie (33%) aan dat het werk lijdt onder hun slechte mentale gezondheid. De ondersteuning van werkgevers hierbij is wel beter, vergeleken met vorig jaar. Van de Nederlandse respondenten voelt 61% zich gesteund door hun managers op dit vlak, waarvan 23% zelfs sterk. In het onderzoek van 2021 was dit totaal 45% en voelde 15% zich sterk gesteund door hun manager of leidinggevende. Het percentage dat zich niet gesteund voelt door hun meerdere in de aandacht voor mentale gezondheid, daalde van 24% vorig jaar naar 17% nu.

Volgens Agnes Jongkind van ADP Nederland blijft het echt nodig dat werkgevers voortdurend aandacht schenken aan de gezondheid van medewerkers. En dan niet alleen fysiek en mentaal maar zeker ook financieel. “De huidige inflatie en de zorgen de hoge energieprijzen hebben een flinke impact op de mentale gezondheid van zowel jonge als oudere werknemers. De onderzoeksresultaten laten zien dat jongeren en jongvolwassenen in hun werk relatief het meest last hebben van hun mentale gezondheid, maar dat dit zeker niet alleen onder deze leeftijdsgroepen speelt.”

Vooral jongeren ervaren stress op het werk
Uit het onderzoek blijkt dat elf procent van de Nederlandse respondenten elke dag stress ervaart op het werk. Dat is ongeveer de helft van het gemiddelde van de werknemers in alle bevraagde Europese landen. Toch is stress op de werkvloer in Nederland alom aanwezig. Zo ervaart een vijfde (21%) van de Nederlandse respondenten dit 2 tot 3 keer per week en nog eens 18% elke week. 11% procent ervaart zelfs dagelijks stress. Slechts 14% gaat zorgeloos door de werkweken heen en ervaart nooit stress op het werk.

Onder Nederlandse werknemers blijken het vooral de jongeren en jong volwassenen die het vaakst kampen met stress op het werk. In de leeftijdscategorie 18-34 jaar heeft tweederde hier wekelijks of vaker mee te maken. Vijfenvijftig plussers ervaren relatief het minst vaak stress met gemiddeld 45% die dit minimaal elke week of vaker ervaart.

Meer stress door grotere verantwoordelijkheid
Nederlandse werknemers noemen het vaakst de toegenomen verantwoordelijkheid door de coronapandemie als grootste oorzaak van stress (25%). Ook de lengte van werkdagen (22%), technische problemen (18%), flexibiliteit van werkuren, baanzekerheid (beide 16%) en de vraag of iemand gevaccineerd is (15%) werden regelmatig als oorzaken genoemd. Niet al deze oorzaken zijn door de pandemie veroorzaakt, maar duidelijk is wel dat de gevolgen van de coronacrisis nog steeds doorwerken op onze mentale gezondheid.

Gevraagd naar wat hun werkgever doet om hun mentale gezondheid in positieve zin te bevorderen, antwoordt ruim een kwart van de Nederlandse respondenten (26%) dat er meer communicatie is en de werkgever vaker even ‘op de lijn komt’. Twintig procent geeft aan dat er vrije dagen worden gegeven om het welzijn te bevorderen, 19% noemt teambuildingsactiviteiten en nog eens 16% geeft aan dat ze na werktijd geen berichten van werk meer hoeven te bekijken/beantwoorden.

Kwart werkgevers doet niks tegen stress
Een kwart van de werknemers meldt dat hun werkgever helemaal niks doet om hun mentale gezondheid te bevorderen. Jongkind: “Het is natuurlijk zorgelijk dat nog steeds een kwart van de Nederlandse werknemers dit zo ervaart. We zien in de praktijk dat veel werkgevers in ons land en daarbuiten wel degelijk veel mooie initiatieven aanbieden om de mentale gezondheid van werknemers te ondersteunen. Het is ook in het belang van werkgevers om fysiek en mentaal gezonde en productieve werknemers te hebben die zich ook nog eens goed voelen bij de werkgever waarvoor ze werken en het werk dat ze doen.”

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?